Skip to content

Chraňme ohroženou křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi

Prohlášení patriarchů a představených místních církví v Jeruzalémě

Třináct patriarchů a představitelů místních křesťanských církví v Jeruzalémě vydalo dne 13. prosince 2021 „Prohlášení o současném ohrožení křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi“. Znovu se v něm zabývají neklidem, který v nich vyvolává skutečnost, že osoby křesťanského vyznání se stávají terčem útoků a nátlaku ze strany radikálních uskupení přítomných na celém Blízkém Východě. Cílem těchto útoků je vytlačit křesťanské komunity z Jeruzaléma a ze Svaté země.

Patriarchové konstatují, že „princip, podle nějž by měl být chráněn duchovní a kulturní charakter jednotlivých historických čtvrtí Jeruzaléma, je již uznán izraelským zákonodárstvím ohledně čtvrti židovské.“ Zdůrazňují, že turismus a křesťanské pouti přinášejí Jeruzalému obrovský ekonomický zisk, který podle nedávné studie univerzity v Birminghamu lze odhadnout na 3 miliardy dolarů ročně. Místní křesťanská společenství, i když nejsou příliš početná, a stále se zmenšují, zajišťují významným způsobem veřejné služby v mnoha oblastech, především v oblasti školství a zdravotnictví.

Představitelé křesťanských církví na závěr vyzývají státní autority Izraele, Palestiny a Jordánska, aby s nimi jednali jak ohledně případů zastrašování jednotlivých křesťanů i jejich společenství, ale především o „vytvoření zvláštní křesťanské zóny kulturního dědictví, aby bylo zajištěno zachování křesťanské čtvrti starého města v Jeruzalémě, uchována jeho jedinečnost ve jménu dobra pro místní společenství, země i celého světa.“

Tato žádost, adresovaná státním autoritám Izraele, Palestinské samosprávy i Jordánska, je vzdáleným ozvukem trvalého požadavku diplomacie Svatého Stolce, aby byl historickému centru Jeruzaléma přiznán „zvláštní garantovaný mezinárodní status“, který by na mezinárodní úrovni mohl být garancí ochrany svatých míst tří abrahámovských náboženství a možnosti přístupu k těmto místům pro věřící z celého světa. Svatá místa by tak byla bráněna i před možnou „politikou fait accompli“ ze strany místních nebo státních politických rozhodnutí.

Zdroj: Agentura Fides; webové stránky Vatican News.

Back To Top