Skip to content

Covid-19: výzva velmistra k mimořádné podpoře Svaté země

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, zřídil prostřednictvím Rady velmistra mimořádný fond pro podporu Svaté země na pomoc v boji s důsledky pandemie Covid-19. S jeho  poselstvím se můžete seznámit zde.

Back To Top