skip to Main Content

Oslava svátku Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

Česká magistrální delegace rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského vás zve na společnou modlitbu za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě a oslavu svátku Panny Marie Královny Svaté země.

Tato řádová akce se uskuteční v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v sobotu 19. října 2019, mše svatá začíná v 16.00 hodin. Celebrovat bude J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Po mši svaté následuje pobožnost – modlitba za křesťany ve Svaté zemi. Výtěžek sbírky bude určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Back To Top