Skip to content

Oslava svátku Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

Česká magistrální delegace rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského vás zve na společnou modlitbu za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě a oslavu svátku Panny Marie Královny Svaté země.

Tato řádová akce se uskuteční v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v sobotu 19. října 2019, mše svatá začíná v 16.00 hodin. Celebrovat bude J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Po mši svaté následuje pobožnost – modlitba za křesťany ve Svaté zemi. Výtěžek sbírky bude určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Back To Top