skip to Main Content

Pouť kardinála velmistra do Svaté země

Odlet z římského letiště 9. 5. 2021. Zprava doleva: kardinál Filoni, prof. Borromeo, Leonardo Visconti.

Ve dnech 9. – 14. května 2022 se kardinál-velmistr Fernando Filoni v doprovodu generálního guvernéra Leonarda Viscontiho di Modrone a generálního místodržitele Agostina Borromea vydal na pouť do Svaté země, v důsledku pandemie Covid-19  poprvé od svého jmenování velmistrem. „Pouť nás obnovuje, působí, že naše srdce a náš život jsou schopnější přijímat to, co od nás chce Otec, otevírá nás k přijetí výzev s nimiž se potkáváme a dává nám světlo jedinečné zkušenosti Božího Syna, který jako první šel touto cestou,“ napsal ve svém duchovním komentáři na řádovém webu kardinál velmistr.

Čeští členové Řádu Božího hrobu kardinálovi i členům jeho doprovodu přejí a vyprošují hojnost Božího požehnání během celé pouti. Hodlají se také vydat po jeho stopách na své první společné pouti, která se odehraje ve dnech 24. – 30. října 2022.

Kardinál FIloni ve svatyni Dejr Rafat,, 11. května 2022

Již v pondělí 9. května byl přijat latinským patriarchou jeruzalémským, kterému při této příležitosti udělil kolanu Řádu Božího hrobu. 10. května se odehrál slavnostní vstup kardinála do baziliky Božího hrobu. 11. května navštívili kardinál a jeho doprovod Betlém, kde po modlitbě v bazilice Narození Páně navštívili školu v Bejt Sahúru, Betlémskou univerzitu a zařízení pro postižené děti Hogar Niño Dios. Na zpáteční cestě svěřil kardinál Řád Božího hrobu i všechny jeho členy ochraně Panny Marie, Královny Svaté země v Dejr Rafat. Dne 12. května 2022 kardinál navštívil Nazaret, kde slavil mši sv., a následně přejel do Jordánska, kde posvětil kostel sv. Pavla v lokalitě Džubeiha, který byl nově postaven za výrazné podpory Řádu Božího hrobu. Pouť se uzavřela návštěvou hory Nebo v Jordánsku dne 13. května 2022 a setkáním s řediteli škol latinského ppatriarchátu; následujícího dne kardinál i s doprovodem odletěl zpět do Říma,

Průběh pouti kardinála velmistra i jeho proslovy je možné sledovat na stránkách Rady velmistra a na facebookovém účtu @granmagistero.oessh.

.

Back To Top