skip to Main Content
 • Všechny aktuality
 • advent
 • Bazilika Božího hrobu
 • Blízký Východ
 • Česká magistrální delegace OESSH
 • charita
 • Covid-19
 • Deal of Century
 • dějiny řádu
 • doba postní
 • Edwin Frederick O’Brien
 • Fernando Filoni
 • historie
 • investitura
 • Izraelsko-palestinská otázka
 • Jan Graubner
 • Jeruzalém
 • Jordánsko
 • Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka
 • Katedrála sv. Václava
 • křížová cesta
 • Kustodie Svaté země
 • Latinský patriarchát
 • Liturgický rok
 • média
 • modlitba
 • Náboženská svoboda
 • Papež
 • Pásmo Gazy
 • patriarchové a hlavy místních církví v Jeruzalémě
 • Pierbattista Pizzaballa
 • Povýšení sv. Kříže
 • publikace
 • Řád ve světě
 • Rada velmistra
 • řádová média
 • řádová ročenka
 • řádové oslavy
 • řádové svátky
 • Řádoví světci
 • sbírka na Svatou zemi
 • spiritualita
 • Svatá země
 • Svatý Josef
 • Svatý stolec
 • Velehrad
 • Velikonoce
 • velmistr OESSH

Den míru pro Orient

Latinský patriarcha jeruzalémský vyhlásil na 27. června 2021 Den míru pro Orient, o němž se dozvíte víe na těchto stránkách.

Potřeby Svaté země po přestálém ozbrojeném konfliktu

V květnu 2021 zaslal administrativní vedoucí Latinského patriarchátu jeruzalémského Sami El-Jussef zprávu o situaci projektů financovaných Řádem Božího hrobu, které negativně poznamenal nedávný ozbrojený konflikt ve Svaté zemi. „Všechny projekty v Gaze, které měly být uskutečněny během léta, budou opožděny, protože je…

Česká magistrální delegace byla uznána jako církevní právnická osoba v ČR

Česká biskupská konference na svém plenárním zasedání dne 24. května 2021 rozhodla o tom, že Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského je církevní právnickou osobou v naší vlasti a že její činnost je schválena v ČR a vydala…

Modlitba velmistra Řádu Božího hrobu za mír ve Svaté zemi

Kardinál velmistr v tomto dramatickém okamžiku pro obyvatele Svaté země nabízí zvláštní modlitbu, kterou sám napsal. Členové Řádu Božího hrobu i příznivci Svaté země mohou tuto modlitbu každodenně recitovat, a šířit ji mezi ostatní v duchu vzájemného společenství a naděje. Královno…

Jeruzalém: patriarcha Pizzaballa vyzývá k modlitbě za mír o svatodušní vigilii

K eskalující situaci ve Svaté zemi se patriarcha Pizzaballa vyjádřil ve svém stanovisku z 9. května 2021. Situaci shrnul Sami El-Jussef, vrchní vedoucí exekutivy Latinského patriarchátu jeruzalémského těmito slovy: “Můžeme pouze doufat a modlit se za to, aby byl znovu…

Stanovisko latinského patriarchátu jeruzalémského ohledně nedávných násilností v Jeruzalémě

9. května 2021 Společně se všemi hlavami církví v Jeruzalémě jsme “hluboce sklíčeni a znepokojeni z nedávných násilných událostí ve východním Jeruzalémě, ať již u mešity al-Aksá nebo v Šejch Džarach, které narušují svatost jeruzalémského lidu a svatost Jeruzaléma, Města…

Jeden z rytířů Božího hrobu směřuje k blahořečení: Enrique Ernesto Shaw

V novém řádovém Newsletteru č. 61 se mimo jiné dočtete o zahájenm beatifikačním procesu jednoho z řádových rytířů, jímž byl Ernesto Enrique Shaw z Argentiny. Celý text oznámení kardinála Filoniho naleznete v češtině na našich stránkách.

Papež František o situaci v Jeruzalémě

Po tradiční modlitbě „Regina Caeli“ v neděli 9. 5. 2021 se papež zastavil u situace v Jeruzalémě, odkud nadále přicházejí znepokojivé zprávy. Při vstupu do Starého města došlo ke střetům mezi Palestinci a izraelskou policií, nejméně 100 osob bylo zraněno,…

Kardinál Filoni shrnuje nedávný vývoj Řádu Božího hrobu

Velmistr Řádu, Fernando kardinál Filoni,  v syntetické úvaze, kterou na těchto stránkách nabízíme v českém překladu, bilancuje své dosavadní působení v čele této prestižní papežské instituce. I přes omezení daná epidemiologickou situací se daří přispívat církvi ve Svaté zemi, a…

Kardinál velmistr promulgoval nový řádový rituál

O slavnosti svatého Josefa, 19. března 2021, promulgoval kardinál velmistr nový Rituál slavení Řádu Božího hrobu. Rituál obsahuje obnovenou podobu tradiční ceremonie Vigilie před investiturou, samotné ceremonie řádové Investitury a také ceremonie pro uvedení do úřadu představitelů místních organizačních složek…

Patriarcha Pizzaballa: meditace o sv. Josefovi

Pro členy Řádu Božího hrobu (a nejen pro ně) napsal řádový velkopřevor Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský, meditaci o sv. Josefovi. V roce sv. Josefa zaměřujeme více naši pozornost na tuto mimořádnou biblickou postavu.

Jeruzalém: střety ve Starém městě po muslimské páteční modlitbě

Včera, v pátek 23. 4. 2021, se v Jeruzalémě střetly izraelské pořádkové služby a muslimšti věřící. Večer byly z Pásma Gaza vystřelovány rakety na izraelské území. Přestavitelé Spojených států se obávají možné eskalace násilí. Po včerejší islámské modlitbě v době…

Řádová ročenka 2020–2021: “Účastnit se života Církve a šířit dobro v dnešním světě”

V dubnu 2021 vyšlo další číslo řádové ročenky „La Croce di Gerusalemme”, která je ohlédnutím za uplynulým rokem v životě Řádu. Ročenku v elektronické podobě naleznete na stránkách Rady velmistra, kde je možné si ji stáhnout v jednom z pěti…

“Zbožnost je užitečná ke všemu”: nová kniha velkopřevora

V těchto dnech Karmelitánské nakladatelství vydává novou knihu řádového velkopřevora, olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, která představuje jeho svědectví o nemoci Covid-19. Knihu je možné objednat ZDE.

Velikonoční poselství kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, adresoval všem dámám a rytířům Božího hrobu, i všem příznivcům Řádu své velikonoční poselství. Česká magistrální delegace se k jeho přání připojuje a přeje všem požehnané prožití velikonočních svátků i celé…

Postní úvaha kardinála Filoniho: Doprovázejme Ježíše modlitbou žalmů

V polovině naší postní cesty nás velmistr zve, abychom se zamysleli nad Ježíšovou modlitbou a nad žalmy, které stále doprovázely životní cestu Syna Božího od jeho dětství až na Kříž. Občerstvěme se, čerpejme z pramene naší spásy, abychom s nadějí…

Kardinál Filoni komentuje historickou papežovu návštěvu v Iráku

Kardinál Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, který byl v letech 2001–2006 apoštolským nunciem v Iráku, poskytl rozhovor pro server Vatican News, v němž komentuje cestu papeže Františka do Iráku. Cesta, kterou i česká média komentují jako „nejrizikovější cestu v dějinách…

Kardinál Filoni: velmistrovo poselství ke svatopostní době

«Velká Ježíšova pokušení jsou i pokušeními našimi»: dejme se v této postní době vést Ježíšem až do Jeruzaléma. Kardinál Filoni se s odkazem na text svatopostního poselství papeže Františka obrací k rytířům a dámám Božího hrobu se svou vlastní úvahou.…

Papež: přání míru pro Svatou zemi

Ve svém tradičním novoročním projevu k členům diplomatického sboru akreditovaným u Svatého Stolce, který pronesl papež František v neděli 7. února 2021 v aule požehnání svatopetrské baziliky, se dotknul dotknul závažných témat, která poznamenala vývoj roku 2020, jako jsou především…

Konference o Janu Jiřím Rücklovi na pražském arcibiskupství

Dne 28. ledna 2021 se v pražském arcibiskupském paláci konala odborná konference věnovaná postavě Dr. Jana Jiřího Rückla, významného politika a podnikatele období první Československé republiky a zakladatelské postavy Řádu Božího hrobu v Československu. Nad konferencí převzali záštitu Jeho Eminence…

Encyklika “Fratelli tutti” vychází česky

Poslední encyklika papeže Františka pojednává o bratrství a sociálním přátelství a začíná slovy “Fratelli tutti” a papež ji vydal v Assisi dne 3. října 2020, v předvečer svátku sv. Františka. V těchto dnech vychází i v českém překladu Jaroslava Brože…

Místo Kristova Křtu je opět přístupné

Dnešní neděle, svátek Křtu Páně, je mimořádným dnem pro františkány Kustodie Svaté země. Po 54 letech se navrací na místo Qasr al-Jahúd na západním břehu Jordánu, na východ od Jericha, které je jedním z míst, kde se připomíná křest Ježíše z rukou…

Návštěva patriarchy Pizzabally v Jordánsku (7. – 21. 1. 2021)

Mons. Pierbattista Pizzaballa, 10. latinský patriarcha jeruzalémský, se poprvé ve své funkci vydal do Jordánska, které je z církevního hlediska pod jeho jurisdikcí (latinská patriarchální diecéze pečuje o věřící v Izraeli, Palestině, v Jordánsku a na Kypru). Návštěva začala ve…

Tříkrálová sbírka online!

Pomoc lidem v nouzi, kterou Charita ČR organizuje tradičně v podobě online sbírky, je letos, kdy nemohou po ulicích a po domech chodit tříkráloví koledníci, organizována online.

Novoroční blahopřání kardinála velmistra

Na začátku nového roku 2021 se velmistr Rytířského řádu Bpžího hrobu jeruzalémského, Fernando kardinál Filoni, obrátil na členy Řádu a jeho podporovatele s blahopřáním, které přinášíme na zvláštní stránce.

Papež: “Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními”

Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (městu Římu a celému světu) o slavnosti Narození Páně 2020 zdůraznil papež František hodnotu solidarity a pomoci všem potřebným, hodnotu, která má své nejhlubší zakotvení v Kristově vtělení: “Betlémské Dítě ať nám znovu…

Vánoční poselství velmistra

Fernando kardinál Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, adresoval členům řádu své vánoční poselství, jehož text přinášíme na zvláštní stránce.

Vychází kniha kardinála velmistra o spiritualitě Řádu

Dnes vychází ve Vatikánském nakladatelství kniha kardinála Fernanda Filoniho, zabývající se spiritualitou Řádu Božího hrobu. “E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento.” Per una spiritualità dell’Ordine del Santo Sepolcro “A celý dům se naplnil vůní toho oleje.” Základy…

Povýšení Miroslava Pišťáka

Dne 11. prosince 2020 proběhlo předání diplomu a insignie komtura Řádu Božího hrobu panu Miroslavu Pišťákovi, emeritnímu primátorovi města Prostějova. Miroslav Pišťák je jedním ze zakládajících členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu, jehož členem je již od září 2014.…

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil apoštolským listem Patris corde Rok svatého Josefa, v němž mohou věřící získat mimořádné plnomocné odpustky, a to od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021. Pro jejich získání platí podmínky, stanovené dekretem Apoštolské penitenciárie. Jednou z nich…

Po týdnu hospitalizace se stav arcibiskupa Graubnera pomalu zlepšuje

Jak uvedlo na svých stránkách olomoucké arcibiskupství, arcibiskup Jan Graubner, který byl během minulého víkendu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc, zůstává nadále na ARO v péči lékařů a dostává se mu zde podpůrné léčby kyslíkem. Jeho stav se ovšem pomalu zlepšuje…

Inaugurace Pierbattisty Pizzabally jeruzalémským patriarchou

V pátek 4. prosince 2020 nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, slavnostně vstoupil do své katedrály, baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě, a oficiálně se ujal patriarchálního stolce. Tradiční ceremonie začínala u sídla latinského patriarchy, procesí prošlo ulicemi…

Zemřel Giuseppe dalla Torre, bývalý generální místodržící Řádu Božího hrobu

Prof. Giuseppe dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (27. srpna 1943, Řím – 3. prosince 2020, Řím) byl italský právník zabývající se jak civilním, tak kanonickým právem. Působil mj. jako předseda Tribunálu Městského státu Vatikán (1997–2019) a rektor soukromé katolické…

Slavnostní inaugurace latinského patriarchy 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince 2020 se nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, ujme svého úřadu prostřednictvím tradičního slavnostního obřadu vstupu do Baziliky Božího hrobu, katedrály Latinského patriarchátu. V rámci obřadu se ujme i patriarchální katedry v bazilice. Poté…

Modlitba za velkopřevora Mons. Jana Graubnera

Velkopřevor České magistrální delegace našeho řádu Mons. Jan Graubner byl ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc Covid-19. Dnes, v pondělí 30. listopadu, si jeho stav vyžádal hospitalizaci ve fakultní nemocnici v Olomouci. Pozitivně testován byl i olomoucký…

Adventní katecheze kardinála-velmistra

Velmistr Řádu Božího hrobu Fernando kardinál Filoni zveřejnil své úvahy o adventu, které dáváme k dispozici v českém překladu na našich stránkách.

Patriarcha Pizzaballa přijal od Svatého otce pallium

Během skromné, ale působivé ceremonie ve vatikánské kapli Domu Svaté Marty přijal dne 28. října 2020 nově jmenovaný latinský patriarcha jeruzalémský Mons. Pierbattista Pizzaballa pallium z rukou Svatého Otce Františka. Pallium je nákrční insignie z ovčí vlny, označená šesti černými kříži,…

Pierbattista Pizzaballa jmenován latinským patriarchou jeruzalémským

Dne 24. října 2020 jmenoval papež František latinským jeruzalémským patriarchou Mons. Pierbattistu Pizzaballu, dosavadního apoštolského administrátora patriarchátu. Po více než čtyřech letech je tedy znovu obsazen Jeruzalémský patriarchát a nový patriarcha je z titulu své funkce i velkopřevorem Řádu Božího…

“K překonání zdí a neúspěchů je nutná důvěra”

Rozhovor s Mons. Pierbattistou Piazzaballou, administrátorem Latinského patriarchátu Palazzo della Rovere v Římě, sídlo Rady velmistra Řádu Božího hrobu, bylo 21. 10. dějištěm konference vysílané online, která se věnovala tématu „Svatá země a Střední Východ. Aktuální události a možné perspektivy“.…

Římská oslava svátku Panny Marie, Královny Svaté země ONLINE

O svátku Panny Marie, Královny Svaté země, řádový velmistr obvykle pořádá recepci v římském Paláci della Rovere, reprezentačním sídle Řádu Božího hrobu. Zároveň se obvykle koná i podzimní zasedání Rady velmistra. V důsledku omezení, které s sebou přinášejí současná epidemiologická opatření, vyzval velmistr…

Poděkování Mons. Pizzabally Řádu Božího hrobu

V těchto čtyřech letech služby latinské diecézi v Jeruzalémě, v Latinském patriarchátu, jsem mohl osobně konstatovat, jak důležitá je pro tuto církev role rytířů a dam Božího hrobu, nejenom v kontextu vzdělávacích a pastoračních aktivit, ale i všeobecně, pro život celé diecéze. Před čtyřmi…

V Arcibiskupském paláci se žehnalo knize Rytíři, dámy a poutníci

Dne 7. října se v Andělském sále Arcibiskupského paláce konala prezentace nové knihy magistrálního delegáta Tomáše Parmy Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Vzhledem k aktuálním restrikcím v…

Covid-19: Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země, zrušena

Česká magistrální delegace řádu Božího hrobu naplánovala na sobotu 24. 10. 2020 oslavu svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou měl sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles Balvo. V důsledku aktuální…

Rytíři, dámy a poutníci – vychází nová kniha o řádu Božího hrobu

Počátkem října 2020 vychází na Univerzitě Palackého mimořádný publikační počin, kniha Rytíři, dámy a poutníci. Bohatě vypravená publikace komplexně mapující dějiny řádu Božího hrobu, plná barevných ilustrací a čítající takřka 450 stran, je určena nejen zájemcům o problematiku rytířských řádů,…

Noví rytíři české magistrální delegace

Dne 14. září 2020 se na slavnost Povýšení sv. Kříže v duchovním sídle české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka konala třetí novodobá investitura rytířů Božího hrobu. Ve srovnání s předchozími dvěma slavnostními investiturami, jež proběhly v olomoucké…

Řád Božího hrobu pomáhá Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě proti COVID-19

Třicet tisíc rytířů a dam Řádu Božího hrobu z různých světadílů má od května 2020 ještě více na srdci situaci bratří a sester ve Svaté zemi, kteří jsou těžce zasaženi zdravotnickou a hospodářskou krizí, kterou způsobila epidemie COVID-19. Navzdory celosvětově…

Oslava svátku Povýšení svatého Kříže a řádová investitura

Jeden z hlavních řádových svátků, slavnost Povýšení sv. Kříže, oslaví česká magistrální delegace ve svém duchovním sídle na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Oslavy začínají v 17.00 hodin investiturou nových členů, po níž následuje mše svatá slavená velkopřevorem magistrální delegace…

Svátek sv. Pia X.

Dne 21. srpna slaví církev i řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat rytíři a dámy Božího hrobu plnomocné odpustky, když složí…

Lékaři a zdravotníci jsou s nemocnými

V těchto měsících zcela mimořádné situace ve zdravotnictví jsme obzvláště nablízku modlitbou a v myšlenkách nemocným a zdravotníkům. U příležitosti svátku svatého Kamila de Lellis byl hlavním celebrantem mše svaté v římské Nemocnici svatého Jana kardinál Fernando Filoni, velmistr řádu, který se ve…

Řád Božího hrobu je centrální institucí katolické církve

Papež František schválil dne 11. května 2020 nový Statut Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, který dává nové institucionální zakotvení řádové činnosti. Předchozí statut, schválený v roce 1977, vznikl před vydáním Kodexu kanonického práva v roce 1983, a proto bylo nutné…

Setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích

Dne 26. června 2020 se uskutečnilo setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích. Započalo mší svatou, kterou sloužil velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během mše svaté proběhlo i požehnání zámecké soukromé kaple a uložení ostatků sv. Jana Sarkandera. Při mši…

Latinský patriarchát v Jeruzalémě uhradil své dluhy

Latinský patriarchát v Jeruzalémě prodejem nemovitostí v Nazaretu získal prostředky, jimiž uhradil velkou část svých dluhů v celkové výši 100 miliónů dolarů. Tyto dluhy byly způsobeny finančními problémy spojenými se stavbou budov Americké univerzity v Madabě (Jordánsko) a s jejím…

Bazilika Božího hrobu otevřena

V neděli 24. května 2020 se po dvou měsících znovu otevírá bazilika Božího hrobu a Zmrtvýchvstání v Jeruzalémě. Oznámení ve společné nótě františkánského kustoda Svaté země, Otce Francesca Pattona, řeckého ortodoxního patriarchy Teofila III. a arménského patriarchy Nourhana Manougiana také upřesňuje…

Prosba o pomoc studentům škol Latinského patriarchátu jeruzalémského

Výzva – COVID-19 Urgentní výzva k pomoci potřebným rodinám studentů navštěvujících školy Latinského patriarchátu v Jordánsku a v Palestině Katolická církev ve Svaté zemi se vždy pyšnila svou pevnou přítomností svých institucí a svou schopností významně přispívat v oblastech vzdělávání,…

Střední východ: Svatý stolec požaduje řešení dvou národů a dvou států

Dne 20. května 2020 byl arcibiskup Mons. Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy vatikánského Státního sekretariátu, telefonicky kontaktován Saebem Erekatem, generálním sekretářem Organizace pro osvobození Palestiny a jedním z hlavních vyjednavačů palestinské samosprávy. Erekat informoval Svatý stolec o…

Jan Lata hostem v pořadu Uchem jehly

Rytíř české magistrální delegace JUDr. Jan Lata, Ph.D., byl hostem v pořadu České televize “Uchem jehly”. Rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem se týkal i řádu Božího hrobu jeruzalémského. Záznam pořadu můžete zhlédnout zde:

Covid-19: výzva velmistra k mimořádné podpoře Svaté země

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, zřídil prostřednictvím Rady velmistra mimořádný fond pro podporu Svaté země na pomoc v boji s důsledky pandemie Covid-19. S jeho  poselstvím se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů a hlav církví ve Svaté zemi k izraelským projektům jednostranné anexe

Pozastavení mírového středovýchodního procesu mezi Izraelci a Palestinci umožnilo zrod série jednostranných plánů Izraele na anexi některých zajordánských oblastí. Tento projekt, podporovaný především stranami konzervativního křídla, vzbuzuje vážné a bolestné otázky o možnosti dospět vůbec k nějaké mírové dohodě, která…

Řádová ročenka “Jerusalem Cross 2019–2020”

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2019–2020, kterou je možno otevřít či stáhnout v pěti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu. Úvodní slova kardinála Filoniho v českém překladu naleznete na našich stránkách.

Velkopáteční křížová cesta (pandemie 2020)

Pro velkopáteční modlitbu připravila Rada vemistra všem členům Řádu text modlitby křížové cesty, jež byla napsána se zvláštním zřetelem k situaci pandemie koronaviru Covid-19. Rytíři a dámy mohou text využít k meditaci o Umučení Páně na Velký pátek, a sjednotit…

Velikonoční poselství kardinála velmistra: “Kde je Bůh?”

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

Sbírka pro Svatou zemi přesunuta na 13. září

Prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri, oznámil, že se souhlasem papeže Františka byla přesunuta sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Tradičně se v celém katolickém světě koná na Velký pátek, ale tentokrát uskuteční v neděli 13. září.…

Postní poselství kardinála velmistra

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

První bohoslužba kardinála velmistra Filoniho

Kardinál Fernando Filoni sloužil jako nový velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v sobotu 1. února 2020 v římském kostele Santo Spirito in Sassia mši svatou. S jeho kázáním se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů ve Svaté zemi k „Deal of Century“

Po podrobném prozkoumání mírového plánu Spojených států amerických pro Blízký východ, známého i jako „Deal of Century“ (Dohoda století), a poté, co jsme prozkoumali reakce všech zúčastněných stran, my, patriarchové a hlavy církví ve Svaté zemi, potvrzujeme naši pevnou vůli…

Prohlášení katolických ordinářů ve Svaté zemi k plánu „Od míru k prosperitě“

Izraelsko-palestinský konflikt je již po několik desítek let v centru pozornosti mnoha iniciativ a nabídek mírového řešení. V minulosti jsme již mnohokrát vyjádřili naše přesvědčení o tom, že žádná nabídka ani žádná seriózní perspektiva nemůže být dosažena bez dohody obou…

První videoposelství nového řádového velmistra, kardinála Fernanda Filoniho

Při příležitosti své investitury a nastoupení do úřadu velmistra řádu Božího hrobu dne 16. ledna 2020 v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere adresoval nový velmistr kardinál Filoni členům řádu své první poselství prostřednictvím videa, zveřejněného na řádovém facebookovém účtu.…

Nový velmistr Řádu Božího hrobu

Dne 8. prosince 2019 papež František přijal rezignaci kardinála Edwina Fredericka O’Briena na úřad velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, kterou podal při dosažení věku 75 let v dubnu 2014. Papež zároveň jmenoval velmistrem Božího hrobu Fernanda kardinála Filoniho, dosavadního…

Toulavá kamera ČT: Kalvárie v Jaroměřicích

Česká televize natočila pro pořad Toulavá kamera krátký dokument o duchovním sídle české magistrální delegace řádu Božího hrobu – kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Video můžete zhlédnout zde: KALVÁRIE JAROMĚŘICE Zdroj: Toulavá kamera, ČT

Roráty – ranní adventní modlitby s novou aplikací

V čase nadcházející doby adventní uveřejňujeme odkaz na webovou stránku (autor P. Petr Hofírek), kde lze nalézt rorátní pobožnosti s adventními písněmi. Každý den během adventu se na daném webu objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v…

Říjnová oslava Panny Marie Královny Svaté země: jmenováno nové vedení české delegace

V poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách se v sobotu 19. října 2019 uskutečnila oslava svátku Panny Marie, Královny Palestiny a patronky řádu Božího hrobu. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, velkopřevor české magistrální delegace. Po mši svaté následovala…

Dvousté výročí intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana

Dne 24. března 2019 uplynulo přesně 200 let od intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, nezapomenutelného kněze a významné kulturní osobnosti našich dějin. Slavnostní mši celebroval náš velkopřevor arcibiskup Jan za přítomnosti nuncia, členů české vlády a dalších osobností veřejného kulturního…

Oslava svátku Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

Česká magistrální delegace rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského vás zve na společnou modlitbu za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě a oslavu svátku Panny Marie Královny Svaté země. Tato řádová akce se uskuteční v poutním kostele Jména Panny…

Jiří Pořízka předal v Jaroměřicích jmenovací dekret novému magistrálnímu delegátovi

Po roce, v den řádového svátku Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2019, se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského zúčastnili mše svaté na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Mši celebroval velkopřevor Mons. Jan Graubner,…

Ozvěna setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu, červen 2019

Evropští místodržitelé se ve dnech 11. a 12. června 2019 sešli na každoročním setkání v římském řádovém sídle, v paláci della Rovere, za přítomnosti řádového velmistra kardinála Edwina O’Briena. Setkání vedl generální viceguvernér pro Evropu, Jean-Pierre de Glutz, vzhledem k…

Vatikán připomněl historii i současnost české magistrální delegace

Vatikánský řádový web se nedávno opět věnoval české magistrální delegaci. Zmiňuje nejen současnou situaci, ale připomíná i historii řádu v českých zemích. Tato reflexe, již jsme přijali s vděkem, pokorou a radostí, je dokladem toho, že česká magistrální delegace má…

Duchovní cvičení na Velehradě 2019

Ve dnech 5. až 7. dubna 2019 se rytíři a dámy české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského již potřetí účastnili duchovního cvičení v kněžském domě Marianum na Velehradě, které vedl náš velkopřevor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita…

Milotická slavnost k odhalení pamětní desky P. Františka Webera

V neděli 17. června 2018 se v Miloticích u Kyjova konala malá slavnost. Ve farním kostele byla za účasti člena Řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče slavnostně požehnána pamětní deska připomínající působení faráře P. Františka Webera. P. František Weber se…

Putování do Svaté země v roce 2018

Na začátku roku 2018 se uskutečnily dvě poutě do Svaté země pod vedením člena řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče. První pouť z děkanátu Hranice proběhla za účasti čtyř kněží a padesáti laiků. Protože arcibiskup byl spolu s ostatními pomocnými…

Druhá olomoucká investitura za účasti velmistra řádu Božího hrobu

V neděli dne 18. 11. 2018 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu jeruzalémského Edwin Frederick kardinál O´Brien investituru, při níž pasoval tři rytíře a jednu dámu Božího hrobu. V krátké době…

Historické setkání české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka

Na řádový svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2018 se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu zúčastnili mše svaté sloužené naším velkopřevorem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u…

Duchovní cvičení – Velehrad 2018

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s magistrálním delegátem dr. Jiřím Pořízkou, účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Program duchovní obnovy vedl kaplan magistrální…

Prohlášení velmistra k uzavření chrámu Božího hrobu

V Římě dne 26. února 2018 Drazí rytíři a dámy, spolubratři a spolusestry Rytířského řádu Božího hrobu, události posledních dní v Jeruzalémě jsou znepokojivé a zasluhují si obzvláštní pozornost našeho řádu. Neobvyklá a zoufalá iniciativa, směrující k uchování živoucí křesťanské…

Dopis představitelů církví v Jeruzalémě prezidentu Trumpovi, 6.12.2017

Jeho Excelence Donald J. Trump Prezident Spojených států amerických   Jeruzalém, 6. prosince 2017 Vážený pane prezidente, hluboce oceňujeme, že v této době věnujete zvláštní pozornost statutu Jeruzaléma. S pozorností tyto Vaše aktivity sledujeme a považujeme za svoji povinnost adresovat Vaší Excelenci…

Hrabě Visconti novým generálním guvernérem

Na schůzi Rady velmistra (Grand Magisterium) našeho řádu v Římě ve dnech 3.–4. května 2017 ohlásil generální guvernér J. E. hrabě Agostino Borromeo svůj záměr ukončit svou funkci ke dni 1. července 2017. Na jeho místo nastoupí J. E. hrabě…

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května 2017 na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magistrální delegace našeho řádu. Závěrem mše udělil otec…

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, jež jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice náboženská a moralistická. Po starých Řecích jsme zdědili jak víru, že je možno pochopit přírodní řád,…

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 17. až 19. dubna 2017 se většina členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu účastnila duchovního cvičení na Velehradě. Pro nemoc chyběl magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka a dva kněží, toho času ve službě. Cvičení vedl velkopřevor magistrální…

Prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi

Upozorňujeme na prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi vzniklé z iniciativy Svatého stolce ze dne 19. ledna 2017. Prohlášení mimo jiné kritizuje budování izraelských osad na okupovaném území a vyzývá k nastolení spravedlivého míru, jehož součástí je reálné vybudování suverénního…

Zářijová investitura v Arcibiskupském paláci

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého Arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu, svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu pasoval Miroslava Pišťáka, emeritního primátora města Prostějova.…

Pizzaballa administrátorem Latinského jeruzalémského patriarchátu

Papež František přijal abdikaci latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala, neboť dosáhl věku 75 let, kdy je nutno abdikaci předložit. Novým apoštolským administrátorem sede vacante Latinského jeruzalémského patriarchátu jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu. „Byl jsem požádán, abych se vrátil do Jeruzaléma,“…

Zpráva o české investituře ve vatikánském řádovém newsletteru

Zmínku o první slavnostní investituře rytířů Řádu Božího hrobu jeruzalémského v České republice přinesl i vatikánský řádový Newsletter č. 42/2016, a to v dubnovém čísle na straně 14 s fotografií účastníků – cit.: “Cardinal O’Brien presided at the first ceremony…

První investitura rytířů řádu Božího hrobu v českých zemích

O čtvrté neděli velikonoční dne 17. dubna 2016 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu Edwin Frederick kardinál O´Brien první slavnostní investituru rytířů řádu Božího hrobu jeruzalémského v naší vlasti. O rok…

Back To Top