Skip to content
 • Všechny aktuality
 • advent
 • Bazilika Božího hrobu
 • Blízký Východ
 • Boží Slovo
 • České místodržitelství OESSH
 • charita
 • Covid-19
 • Deal of Century
 • dějiny řádu
 • doba postní
 • Edwin Frederick O’Brien
 • Ekuenismus
 • Ekumenismus
 • Fernando Filoni
 • historie
 • investitura
 • Izraelsko-palestinská otázka
 • Izraelsko-palestinský konflikt
 • Jan Graubner
 • Jeruzalém
 • Jiří Pořízka
 • Jordánsko
 • Jubileum 2025
 • Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka
 • Katedrála sv. Václava
 • Katedrála sv. Víta v Praze
 • Konzulta
 • Královna Svaté země
 • křížová cesta
 • Kustodie Svaté země
 • Latinský patriarchát
 • Liturgický rok
 • média
 • modlitba
 • Náboženská svoboda
 • Panna Maria
 • Papež
 • Pásmo Gaza
 • Pásmo Gazy
 • patriarchové a hlavy místních církví v Jeruzalémě
 • Patriarchové a představení církví v Jeruzalémě
 • Pierbattista Pizzaballa
 • Pouť do Svaté země
 • Povýšení sv. Kříže
 • publikace
 • Řád ve světě
 • Rada velmistra
 • řádová média
 • řádová ročenka
 • řádové oslavy
 • řádové svátky
 • Řádoví světci
 • řádový Newsletter
 • ROACO
 • sbírka na Svatou zemi
 • Slovenská magistrální delegace
 • spiritualita
 • svat
 • Svatá země
 • Svatý Josef
 • Svatý stolec
 • Vánoce
 • Velehrad
 • Velikonoce
 • velmistr OESSH
 • Záslužný kříž Božího hrobu

Modlitba za smíření ve Svaté zemi v Brně

V neděli 23. června 2023 se odehrála v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla bohoslužba smíření. Byla organizována na závěr festivalu Meeting Brno, na česko-německo-italské bohoslužbě se podílely také sdružení Ackermann-Gemeinde a České místodržotelství Řádu Božího hrobu. Hlavním celebrantem bohoslužby byl brněnský sídelní biskup Mons. Pavel Konzbul, koncelebroval P. Cyril Havel. Letošní ročník festivalu Meeting…

Příprava na jubilejní rok 2025

Svatý Otec František vyhlásil o slavnosti Nanebevstoupení Páně dne 9. května 2025 bulu začínající slovy Spes non confundit (Naděje nezklame), o níž se vce dozvíte na webu cirkev.cz. Bula upřesňuje průběh a náplň Svatého roku 2025, modlitební příprava je shrnuta v příslušné oficiální modlitební brožuře. Termín české národní pouti stanovila biskupská konference na dny 28.…

Řádový Newsletter č. 72 (květen 2024)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 72 – květen 2024). Newsletter obvykle vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). Kardinál velmistr se ve svém úvodním poselství věnuje tématu vytrvalosti a důvěry v modlitbě. Newsletter dále reprodukuje velikonoční…

Požehnané Velikonoce!

České místodržitelství Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem lidem dobré vůle požehnané prožití velikonočních svátků! Ať Kristus, který zemřel a vstal z hrobu, osvítí srdce všech lidí a dá jim pokoj! Ať Jeruzalém a celá Svatá země zakusí mír od Boha sestupující! K prohloubení významu velikonočních svátků je možné využít četbu velikonočního poselství kardinála…

Velikonoční list papeže Františka katolickým křesťanům ve Svaté zemi

Jak upozornil server církev.cz, dnes Vatikán zveřejnil list papeže Františka křesťanům ve Svaté zemi, v němž jim vyjadřuje svou otcovskou lásku a duchovní blízkost. Na našich stránkách přinášíme jeho český překlad.

Kardinál Parolin o konfliktu v Izraeli

Dne 13. února 2024 se Pietro kardinál Parolin, vatikánský státní sekretář, zúčastnil tradičního setkání s představiteli italského státu u příležitosti výročí uzavření lateránských dohod v roce 1929. V následném rozhovoru s italskými novináři kardinál státní sekretář odpověděl na otázku týkající se proporcionality izraelské reakce na odsouzeníhodný útok Hamásu ze 7. října 2023. Kardinál Parolin v…

Zemřel Agostino Borromeo

Hrabě Agostino Borromeo, rytíř kolany, čestný generální místodržitel Řádu Božího hrobu a renomovaný historik, zemřel ve věku osmdesáti let v Římě v neděli 4. února 2024. Jeho pohřeb se odehraje v římské bazilice Svatých dvanácti Apoštolů v úterý 6. února v 11.30 hod. Pohřební mši sv. bude celebrovat řádový velmistr Fernando kardinál Filoni. České místodržitelství…

Děkovná pouť Českého místodržitelství do Říma

Ve dnech 25.–28. ledna 2024 se vydali někteří členové Českého místodržitelství na krátkou pouť do Říma, jejímž cílem bylo poděkovat Bohu a kardinálu velmistrovi za povýšení české magistrální delegace na místodržitelství. Pouť začala ve čtvrtek 25. ledna příjezdem do Papežské koleje Nepomucenum a následnou návštěvou papežské baziliky sv. Pavla za hradbami, kde se přítomní rytíři…

Kardinál Pizzaballa komentuje setkání Pavla VI. a Athenagory

Ve svém článku ve vatikánských novinách Osservatore Romano se latinský patriarcha jeruzalémský, Pierbattista kardinál Pizzaballa, zamýšlí nad významem památné cesty papeže Pavla VI. do Svaté země, a komentuje především jeho setkání s ekumenickým patriarchou Athenagorou. Toto historické setkání klade do souvislosti se setkáním papeže Františka s patriarchou Bartolomějem, které se odehrálo v roce 2014. Celý…

Velmistrova pouť za mír ve Svaté zemi

Začátek pouti: čtvrtek 28. prosince 2023 Kardinál velmistr Fernando Filoni, generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone a ředitel komunikačního oddělení Rady velmistra François Vayne dorazili ve čtvrtek 28. prosince 2023 do Svaté země. Na letišti v Tel Avivu je přivítal apoštolský nuncius Adolfo Tito Yllana, sekretář nunciatury Mons. Natale Albino a farář v Gaze, P.…

Česká magistrální delegace povýšena na místodržitelství

Ke dnešnímu dni, k 1. lednu 2024, řádový velmistr Fernando kardinál Filoni zřídil v České republice místodržitelství Řádu Božího hrobu a prvním místodržitelem jmenoval dosavadního magistrálního delegáta doc. Tomáše Parmu. Místodržitelství je trvalou a stabilní formou místní řádové organizace. Ta většinou začíná jako magistrální delegace, a po určité době, má-li dostatečný počet členů, může být…

Cesta kardinála velmistra a generálního guvernéra do Svaté země

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského chce jménem všech svých členů projevit svou blízkost Svaté zemi. Z toho důvodu se velmistr Fernando kardinál Filoni a generální guvernér, velvyslanec Leonardo Visconti di Modrone, které bude doprovázet i ředitel komunikačního odboru dr. François Vayne, vydají od 28. prosince 2023 do 3. ledna 2024 do Jeruzaléma. Jde o projev solidarity…

Řádový Newsletter č. 71 (prosinec 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 71 – prosinec 2023). Newsletter obvykle vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). V tomto případě se jedná o zvláštní číslo, věnované cele nedávno proběhlé řádové Konzultě. Kardinál velmistr se ve…

Řádová Konzulta se zabývala formací

Ve dnech 6.–10. listopadu 2023 proběhla Konzulta, shromáždění představitelů Řádu Božího hrobu: kardinála velmistra, členů jeho Rady a všech místodržitelů i magistrálních delegátů z celého světa. Podle čl. 17. řádového statutu je Konzulta „poradním orgánem kardinála velmistra,“ který je důležitým momentem v procesu rozhodování. Obvykle je svolávána jednou za čtyři roky, letošní Konzulta se však v…

Kardinál Pizzaballa: výzva k podpoře Svaté země

Latinský patriarcha jeruzalémský, Pierbattista kardinál Pizzaballa, vydal ve čtvrtek 2. listopadu 2023 výzvu ke štědré podpoře humanitární pomoci v pásmu Gaza i jinde ve Svaté zemi. Tato všeobecná výzva je adresována všem lidem dobré vůle, kteří chtějí pomoci těm, kdo jsou v nouzi. Také česká magistrální delegace zasílá svůj mimořádný příspěvek na humanitární pomoc ve…

Kardinál Duka vyznamenán meritním křížem Božího hrobu

Dne 25. října 2023 oslavila Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu svátek řádové patronky, Panny Marie, Královny Svaté země. Při této příležitosti bylo předáno řádové vyznamenání Záslužného kříže Božího hrobu se stříbrnou hvězdou Jeho Eminenci Dominiku kardinálovi Dukovi, emeritnímu arcibiskupovi pražskému.

Den modliteb, postu a pokání za mír: pátek 27. 10. 2023

Na závěr tradiční generální audience ve středu 18. října 2023 papež František vyzval katolické věřící, ale i „bratry a sestry různých křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci věc míru“ ke dni modliteb, postu a pokáńí za mír, především ve Svaté zemi, ale i na Ukrajině. „Ať zmlknou zbraně, naslouchejte volání…

Jiří Anderle uveden do Síně slávy Českého rozhlasu

V pondělí 16. října 2023,v průběhu slavnostního zahájení 39. Prix Bohemia Radio v Olomouci,  byl generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem do Síně slávy Českého rozhlasu uveden nositel meritního kříže Řádu Božího hrobu ak. mal. Jiří Anderle. Česká magistrální delegace se připojuje k řadě gratulantů a s radostí přeje vše nejlepší! Více na stránkách Českého…

Řádový Newsletter č. 70 (říjen 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 70 – říjen 2023), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). V úvodním poselství se kardinál velmistr zamýšlí nad řádovým heslem „Deus lo vult – Bůh tomu chce“; jeho text můžete…

Patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě se spojili ve výzvě k míru a spravedlnosti

Svatá země, pro nespočet milionů lidí na celém světě posvátné místo, se v současné době zmítá v násilí a utrpení kvůli vleklému politickému konfliktu i politováníhodné absenci spravedlnosti a dodržování lidských práv. My, patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě, jsme opakovaně apelovali na to, že je důležité respektovat historický a právní status quo svatých míst. V těchto náročných…

425. výročí rytířské investitury Kryštofa Haranta a Heřmana Černína

V sobotu 16. září  2023 uplynulo přesně 425 let od okamžiku, kdy byli na rytíře Božího hrobu v Jeruzalému pasováni významní čeští šlechtici Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a jeho švagr Heřman Václav Černín z Chudenic. Nešlo sice o první a zdaleka jediné české šlechtice, ale v cestopisu Kryštofa Haranta se dochoval popis tehdejšího…

Investitura nových rytířů Božího hrobu v pražské katedrále. Setkání středoevropských místodržitelů Řádu Božího hrobu

Ve dnech 9.–10. září 2023 proběhla v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pořadí již sedmá investitura rytířů Božího hrobu v České magistrální delegaci Rytířů řádu Božího hrobu. Jejími celebranty byli pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, velkopřevor České magistrální delegace, a kardinál Fernando Filoni, řádový velmistr. Slavení investitury bylo spojeno se setkáním místodržitelů…

Řád Božího hrobu oslavil Nanebevzetí Panny Marie v Týnském chrámu

Svátek Nanebevzetí Panny Marie letos, v roce 2023, Česká magistrální delegace oslavila spolu s velkopřevorem Mons. Janem Graubnerem v Týnském chrámu a u mariánského sloupu v Praze. Bohoslužby se účastnil také emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, strahovský opat Daniel Janáček, jeho předchůdce Michal Pojezdný a řada dalších kněží, představitelé…

Řádový Newsletter č. 69 (červenec 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 69 – červenec 2023), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). V úvodním poselství se kardinál velmistr zamýšlí nad tím, za je v dnešní „tekuté společnosti“ místo pro Boha. Dále je…

Mezi novými kardinály bude patriarcha Pizzaballa a čtyři další členové Řádu Božího hrobu

V neděli 9. července 2023 oznámil papež Franitšek, že na 30. září 2023 svolá veřejnou konzistoř, při níž bude kreováno 21 nových kardinálů. Mezi nimi se nachází také Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský. Jde o prvního sídelního patriarchu, který se stane kardinálem ve výkonu své funkce patriarchy: jeden z jeho předchůdců, Filippo Camassei, byl v…

Jiří Pořízka rytířem velkého kříže. Meritní kříž pro Jiřího Anderleho

Ve středu 7. června 2023 byl v pražském arcibiskupském paláci povýšen na rytíře velkého kříže PhDr. Jiří Pořízka, zakladatelská postava České magistrální delegace a její první magistrální delegát. Při této příležitosti byl také udělen Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského ak. mal . Jiřímu Anderlemu, pro jeho zásluhy o Svatou zemi a o Řád Božího hrobu.…

Jaká logika je mezi diplomacií a realitou?

Na okraj vatikánské diplomatické činnosti v rusko-ukrajinské válce Kardinál Fernando FIloni, velmistr Řádu Božího hrobu, se celý život pohyboval v diplomatických službách Svatého stolce. Z pozice zkušeného papežského diplomata komentuje pronikavě postoj vatikánské diplomacie v soušasném rusko-ukrajinském konfliktu. V uplynulých dnech se hodně mluvilo o vatikánské diplomacii v souvislosti s iniciativami Svatého Stolce v Ukrajině a v Rusku. Hledání míru v situaci…

„Každý křesťan je občanem Svaté země“

Interview Françoise Vayna s Margaret Karramovou, prezidentkou hnutí Fokoláre, v březnu 2023 Margaret Karramová 1. února 2021 zvolena prezidentkou hnutí Fokoláre. Narodila se v Haifě, v arabské rodině, která zde byla dlouhodobě přítomná. Její otec, Búlos Asaad Karram, byl členem Řádu Božího hrobu. Margaret, mohla byste nám v několika slovech nastínit historii vaší palestinské rodiny? Narodila jsem se…

Kyperské sympózium o situaci křesťanů na Blízkém Východě

Sdružení organizací pomáhajících východním církvím (ROACO – Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali), organizační složka Dikasteria pro východní církve, zorganizovalo v kyperské Nikósii ve dnech 20. – 23. dubna 2023 sympózium církví na středním Východě s názvem „Zakořeněni v naději“. Sympózium se konalo u příležitosti 10. výročí vydání posynodální apoštolské exhortace „Ecclesia in…

Řádový Newsletter č. 68 (duben 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 68 – duben 2023), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). Úvodní velikonoční poselství kardinála velmistra, které můžete nalézt také v češtině na těchto stránkách, je pro nás cenným vodítkem jak…

Požehnané velikonoce!

Členky a členové Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přejí všem lidem dobré vůle požehnané a poklidné prožití velikonočních svátků! K jejich prožití v řádovém duchu Vás může inspirovat velikonoční meditace Fernanda kardinála Filoniho, řádového velmistra, jejíž český překlad naleznete na těchto našich webových stránkách.

Velikonoční poselství patriarchů a představených církví v Jeruzalémě

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Ve svém velikém milosrdenství nás znovu zrodil zmrtvýchvstáním Ježíše Krista k živoucí naději. (1 Petr 1,3) My, patriarchové a představitelé církví v Jeruzalémě, posíláme naše velikonoční pozdravy ze Svatého Města Zmrtvýchvstání všem věřícím křesťanům na světě, daleko i blízko. Právě zde v Jeruzalémě anděl poprvé pozdravil ženy u…

Řádová ročenka 2022–2023: „Sjednoceni v lásce ke svatým místům“

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2022–2023, kterou je možno otevřít či stáhnout v šesti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu. Tématem letošního čísla je jednota v lásce ke svatým místům. Ve svému úvodním slově velmistr Fernando kardinál Filoni píše: Řádová ročenka „Jeruzalémský kříž“ za rok 2022-23 představuje…

Palazzo della Rovere – vybrán nájemce

Dne 10. března 2023 Řád Božího hrobu uzavřel smlouvu se společností Benefit skupiny Fort Partners, jíž svěřuje postatnou část Paláce della Rovere na římské via della Conciliazione do nájmu za účelem provozování hotelových služeb zajišťovaných skupinou Four Seasons. Smlouva s předchozím nájemcem byla ukončena před několika lety a od roku 2020 se řád snažil získat…

Exercicie České magistrální delegace na Svaté Hoře

Členové české magistrální delegace společně prožili okamžiky společného zamyšlení a modlitby během tradičních postních exercicií, Které se odehrály ve dnech 10. – 12. března 2023 na Svaté hoře u Příbrami. Exercitátorem byl velkopřevor magitrální delegace J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, který zvolil jako hlavní téma laickou spiritualitu v díle Uvedení do zbožného života…

Papež František: Boží soucit s Jeruzalémem se má stát i naším soucitem

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 přijal ve Vatikánu papež František účastníky setkání  Společné pracovní skupiny pro mezináboženský dialog mezi Svatým Stolcem a Palestinou. Tématem jejich setkání byl duchovní význam Jeruzaléma, svatého města pro židy, křesťany i muslimy.  Ve svém pozdravném projevu, jehož úplný český překlad přinášíme na našich stránkách,  papež mluvil o Ježíšově pláči nad…

Druhé prohlášení o rostoucím koloběhu násilností ve Svaté zemi

Palestinci protestují prosti izraelským raziím v Nablúsu. Zdroj: VaticanNews. Jeruzalém, 28. února 2023   My, patriarchové a představení církví v Jeruzalémě, jsme zarmouceni nedávnou eskalací násilí ve Svaté zemi. V noci z neděle na pondělí, dne 26. února, několik desítek izraelských osadníků řádilo v palestinském městě Huwara poblíž Nablúsu, zabilo jednoho člověka, zranilo desítky lidí železnými tyčemi a slzným…

V české magistrální delegaci vzniká pražská a olomoucká skupina

Oddělenými schůzkami na konci ledna a počátku února 2023 zahájily svou činnost skupiny rytířů a dam Božího hrobu v Praze a v Olomouci. Česká magistrální delegace zůstává jednotná a není formálně rozdělena na jednotlivé provincie či sekce (nazývané v našem prostředí komendy), ale z praktických důvodů bylo rozhodnuto o tom, že nadále se magistrální delegace…

Prohlášení o rostoucím koloběhu násilností ve Svaté zemi

Prohlášení patriarchů a představených místních církví v Jeruzalémě My, patriarchové a představení církví v Jeruzalémě vyzýváme všechny ke zdrženlivosti a k sebekontrole. Bez přestání jsme varovali před prudce rostoucím a nesmyslným koloběhem násilí, který zapříčiní pouze bolest a trápení pro všechny. Tento stav věcí zcela jistě přinese jen další krutosti a utrpení a oddálí nás od vytouženého…

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok !

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem přátelům našeho řádu a Svaté země vše nejlepší o svátcích Narození Páně i v celém nastávajícím roce, který nám Pán dává! Nachystali jsme pro Vás také překlad duchovní úvahy kardinála velmistra, zveřejněné v posledním čísle řádového Newsletteru.

Velkopřevor České magistrální delegace rytířem velkého kříže

Na tradičním adventním setkání České magistrální delegace Řádu Božího hrobu dne 9. prosince 2023 v Olomouci bylo předáno Mons. Janu Graubnerovi, velkopřevorovi magistrální delegace, povýšení do stupně rytíře velkého kříže. Podobně jako většina rytířských řádů i civilních vyznamenání, i Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského rozlišuje ve třídě rytířů a dam čtyři stupně (které vzdáleně připomínají…

První pouť České magistrální delegace do Svaté země

Ve dnech 24. – 30. října 2022 se konala první pouť České magistrální delegace Řádu Božího hrobu do Svaté země, které se zúčastnilo celkem 15 účastníků, převážně rytířů a dam Božího hrobu, ale také jejich rodinných příslušníků. Hlavními cíli této pouti byl Jeruzalém a Betlém, podstatnou část programu tvořil pobyt v Jeruzalémě. V průběhu pouti…

Investitura nových rytířů Božího hrobu a udělení Záslužného kříže

V neděli 9. října 2022 proběhla v olomoucké katedrále sv. Václava v pořadí již šestá investitura rytířů Božího hrobu v České magistrální delegaci Rytířů řádu Božího hrobu. Liturgická vigilie Předcházela jí tradiční liturgická vigilie v sobotu 8. října, která byla slavena v kostele svaté Anny v blízkosti olomoucké katedrály. Během vigilie, která je podle nového…

Řádový Newsletter č. 66 (podzim 2022)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 66 – podzim  2022), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). Úvodní slovo kardinála velmistra se zaměřuje na významné 175. výročí obnovení Latinského patriarchátu jeruzalémského v roce 1847, kdy papež bl.…

Mezi novými kardinály je pět členů Řádu Božího hrobu

Dnes, v sobotu 27. srpna 2022, papež František v průběhu řádné konzistoře kreoval dvacet kardinálů, mezi nimiž je pět členů řádu Božího hrobu: Jeho Eminence Artur Roche, prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, kardinál jáhen diakonie San Saba, Jeho Eminence Robert Walter McElroy, biskup v San Diegu (USA), kardinál kněz titulu S. Frumenzio ai Prati…

Řádový ceremoniář Fortunato Frezza biskupem a designovaným kardinálem

Dnešního dne přijal biskupské svěcení Mons. Fortunato Frezza, ceremoniář a duchovní asistent Řádu Božího hrobu a vatikánský kanovník. Již dříve papež František oznámil, že na konzistoři dne 27. srpna 2022 bude jmenován kardinálem. Papežovo oznámení komentoval generální guvernér Řádu, Leonardo Visconti di Modrone, těmito slovy: „Mnozí se radují z toho, že Mons. Fortunato Frezza je…

Velkopřevor magistrální delegace pražským arcibiskupem

V sobotu 2.7. 2022 se členové Řádu Božího hrobu zúčastnili intronizace velkopřevora magistrální delegace, arcibiskupa Jana Graubnera, na pražský svatovojtěšský stolec. Členové řádu zaujali svá místa krátce před desátou hodinou v přední staré části katedrály společně se členy Řádu Maltézských rytířů a familiářů Řádu německých rytířů. Během slavnostní pontifikální mše svaté se Mons. Graubner po…

Patriarcha Pizzaballa o smyslu pouti do Svaté země

Během své krátké náštěvy Svaté země se magistrální delegát, doc. Tomáš Parma, setkal dne 31. května 2022 s latinským atriarchou jeruzalémským, Jeho Blažeností Pierbattistou Pizzaballou. Patriarcha delegátovi udělil znamení pouti do Svaté země, tzv. mušli poutníka, a zároveň mu poskytl rozhovor, jehož český překlad zveřejňujeme. Jaký je význam a smysl křesťanské pouti do Jeruzaléma a…

Pouť kardinála velmistra do Svaté země

Ve dnech 9. – 14. května 2022 se kardinál-velmistr Fernando Filoni v doprovodu generálního guvernéra Leonarda Viscontiho di Modrone a generálního místodržitele Agostina Borromea vydal na pouť do Svaté země, v důsledku pandemie Covid-19  poprvé od svého jmenování velmistrem. „Pouť nás obnovuje, působí, že naše srdce a náš život jsou schopnější přijímat to, co od…

Svěcení nových pomocných biskupů Latinského patriarchátu jeruzalémského

Dne 11. března 2022 jmenoval papež František dva nové světící biskupy pro diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského. Mons. Rafic Nahra se narodil 27. ledna 1959 v egyptském městě Ismailia, vysvěcen na kněze byl r. 1991 pro pařížskou arcidiecézi a od roku 2004, kdy začal studovat hebrejské myšlení na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, působí v Latinském patriarchátu…

Řádová ročenka 2021–2022: „Od komunikace ke společenství“

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2021–2022, kterou je možno otevřít či stáhnout v pěti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu.

Olomoucká katedrála přijala relikvie čtyř světců, mezi nimi císaře Karla či papeže Jana Pavla II.

Olomoucká katedrála sv. Václava v sobotu 2. dubna 2022 slavnostně přivítala relikvie čtyř osobností světových dějin a světců, kteří byli během svého života spjati s městem Olomoucí: bl. císaře Karla I. Rakouského, sv. Adama Alberta Chmielovského, sv. Matky Terezy z Kalkaty a sv. Jana Pavla II. Relikviáře s jejich zpodobením byly umístěny v katedrální adorační…

Španělský král se stal rytířem kolany Řádu Božího hrobu

Kardinál velmistr Fernando Filoni byl dnes, 1. dubna 2022, přijat v královské rezidenci La Zarzuela v Madridu španělským králem Filipem VI., kterému udělil insignie kolany Řádu Božího hrobu. Ve svém projevu kardinál Filoni připomněl, že španělský král má v oficiální titulatuře také historický titul jeruzalémského krále, na což král ve své odpovědi žertovně poznamenal, že…

Začíná restaurování dláždění baziliky Božího hrobu

V pondělí 14. března 2022 byl slavnostně zahájen projekt konzervování a restaurování pavimentace baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. Za přítomnosti řeckého pravoslavného patriarchy jeruzalémského Teofila III., fr. Francesca Pattona, kustoda Svaté země a hlavního sakristiána arménského patriarchátu arcibiskupa Sevana Gharibiana (který zastupoval patriarchu Nurhana Manougiana) byl po modlitbách u edikuly Božího hrobu slavnostně vyzvednut první…

Druhý postní podcast kardinála velmistra

„Pečovat o Tělo Kristovo“ Podcast kardinála velmistra – č. 2 v době postní, 25. března 2022 Kardinál velmistr ve svém druhém postním podcastu (mluvená podoba je k dispozici italsky a anglicky)  používá část ze své knihy „A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ (s. 13–15). Přinášíme překlad jeho textu, v němž jsou použity pasáže…

Vzniká slovenská magistrální delegace Řádu Božího hrobu

Kardinál velmistr Fernando Filoni jmenoval dne 22. března 2022 velkopřevorem Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského pro Slovenskou republiku  J. Ex. Mons. Jána Orosche, trnavského arcibiskupa. Jeho jmenování představuje první krok k vytvoření Slovenské magistrální delegace. Podle zprávy na facebookové stránce Rady velmistra již Mons. Orosch získal několik zájemců o členství v Řádu, mezi nimi i…

První postní podcast kardinála Filoniho

„Modlitba a charita“ Podcast kardinála velmistra – č. 1 v době postní, 2. března 2022 V době postní jsme zváni k tomu, abychom duchovně i konkrétně prožívali rozměr modlitby a charity. Kardinál velmistr ve svém prvním postním podcastu (mluvená podoba je k dispozici italsky a anglicky) komentuje tato dvě témata a používá při tom i…

Papežovo kázání na Popeleční středu – výzva k modlitbě za mír

„Vložme rány tohoto světa i své vlastní rány do Jeho ran“ Liturgie Popeleční středy se v letošním roce odehrála dne 2. března 2022 v obvyklém prostoru baziliky svaté Sabiny na římském Aventinu. Papeže Františka, který se ze zdravotních důvodů slavení nemohl účastnit, zastoupil státní sekretář Pietro kardinál Parolin, který také přečet jeho homilii. V kázání…

Pomoc Ukrajině: modlitba, půst, charita

Papežova výzva k modlitbě a postu Při generální audienci ve středu 23. února 2021 komentoval papež František eskalující situaci na Ukrajině.   „Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině. Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém…

Výzva biskupů k modlitbě a postu za Ukrajinu

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině a doporučují následující slova modlitby. Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za…

Páté evangelium – Svatá země a Boží Slovo

V souvislosti s nedávným slavením neděle Božího slova komentoval na centrálním řádovém webu velmistr Fernando kardinál Filoni poselství patriarchy Pierbattisty Pizzabally věřícím ve Svaté zemi. Kardinál Filoni zdůrazňuje ve světle magisteria papežů Benedikta XVI. a Františka skutečnost, že Svatá země je označována jako „páté evangelium“ a vyzývá všechny členy Řádu Božího hrobu k tomu, aby…

Řádový Newsletter č. 64 (zima 2022)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 64 – zima 2022), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). Úvodní slovo kardinála velmistra lze nalézt v českém překladu na těchto stránkách. V Newsletteru můžete nalézt zprávu o papežově cestě…

Novoroční přání kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, publikoval na centrálním řádovém webu své novoroční přání všem členům řádu. Vychází při tom z projevu papeže Františka k účastníkům setkání sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství ve Vatikánu dne 16. září 2021, a upozorňuje na pokušení spojených se zastáváním významných pozic v Církvi. Klade…

Požehnané vánoční svátky!

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem přístelům, příznivcům, dobrodincům i všem lidem dobré vůle pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Obraz dítěte narozeného v Betlémě je pro nás pobídkou k intenzivní pomoci Svaté zemi a k modlitbě za ni. Pro chvíle zklidnění v době vánoční doporučujeme vánoční úvahu řádového velkopřevora Mons.…

Chraňme ohroženou křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi

Prohlášení patriarchů a představených místních církví v Jeruzalémě Třináct patriarchů a představitelů místních křesťanských církví v Jeruzalémě vydalo dne 13. prosince 2021 „Prohlášení o současném ohrožení křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi“. Znovu se v něm zabývají neklidem, který v nich vyvolává skutečnost, že osoby křesťanského vyznání se stávají terčem útoků a nátlaku ze strany radikálních uskupení přítomných…

Vánoční pozdrav latinského patriarchy

Latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, zveřejnil na stránkách patriarchátu svůj videopozdrav všem lidem dobré vůle, jehož text přinášíme v českém překladu. Reaguje v něm především na složitou pandemickou situaci v Izraeli a na rozhodnutí izraelské vlády prodloužit zákaz příjezdu cizinců do Izraele nejméně do 22. prosince 2021. Toto rozhodnutí ostře kritizoval i…

Nové ekumenické směrnice pro Svatou zemi

Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi přijalo na svém zasedání ve dnech 5.–6. října 2021 nový dokument, Pastorační ekumenické směrnice pro katolické církve ve Svaté zemi. Směrnice vstupují v platnost o první neděli adventní, 28. listopadu 2021. Ekumenické směrnice chtějí „osvětlovat, motivovat a vést ekumenické vztahy katolické Církve ve Svaté zemi“ a jak napsal v doprovodném dopise…

Setkání evropských místodržitelů a magistrálních delegátů Řádu Božího hrobu

Dne 24. listopadu 2021 se konalo setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu s kardinálem velmistrem a členy Rady velmistra. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci odehrálo letos opět online formou. Po úvodním projevu kardinála velmistra Fernanda Filoniho se slova ujal generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone, který zdůraznil nutnost osobního setkávání, a poděkoval všem, kdo jsou s ním…

Magistrální delegát pro ČR se setkal s kardinálem velmistrem a generálním guvernérem

Dne 15. listopadu 2021 přijal velmistr Řádu Božího hrobu, Fernando kardinál Filoni, magistrálního delegáta pro Českou republiku, doc. Tomáše Parmu, za přítomnosti generálního guvernéra řádu, hraběte Leonarda Viscontiho di Modrone. Setkání proběhlo v přátelské a srdečné pracovní atmosféře v římském řádovém sídle, Paláci della Rovere. Jednání bylo jedním z přípravných momentů na každoroční Setkání evropských…

Synodální proces a členové řádu Božího hrobu

Před nedávnem jsme na tomto webu informovali, že v diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského o svátku Panny Marie, Královny Svaté země, započal synodální proces. Na otázky členů řádu, které se týkají jejich zapojení do tohoto procesu, dopovídá kardinál velmistr Filoni na cerntrálním řádovém webu. S jeho textem se můžete seznámit i v češtině.

Papež František navštíví Kypr ve dnech 2.–4. prosince 2021

Tiskové středisko Svatého Stolce potvrdilo na začátku listopadu 2021 záměr papeže Františka navštívit ve dnech 2.–4. prosince 2021 Kypr, odkud se přesune do Řecky, které navštíví ve dnech 4.–6. prosince. Řád Božího hrobu se raduje především z návštěvy Kypru, který církevně spadá pod Latinský patriarchát jeruzalémský. Pro tuto příležitost adresoval patriarcha Pierbattista Pizzaballa věřícím své…

Řádový Newsletter č. 63 (podzim 2021)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 63 – podzim 2021), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). Úvodní slovo kardinála velmistra lze nalézt v českém překladu na těchto stránkách.

Česká magistrální delegace oslavila svátek Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami

V sobotu 30. října 2021 oslavila Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského svátek Panny Marie, Královny Svaté země, hlavní řádové patronky a ochránkyně. Oslava se konala během řádové pouti na Svatou horu u Příbrami, která je jedním z nejznámějších mariánských poutních míst v Čechách. Mši svatou sloužil J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský…

Začal synodální proces v diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského

V sobotu 30. října 2021 zahájil při slavení dopolední mše sv. ke cti Panny Marie, Královny Palestiny, v jejím svatostánku v Deir Rafat, jeruzalémský patriarcha Pierbattista Pizzaballa diecézní fázi všeobecného synodálního procesu katolické církve v diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského. Po mši sv, následovalo tradiční procesí se sochou Panny Marie, Královny Svaté země, okolo mariánské svatyně v Deir…

Oslava svátku Panny Marie, Královny Svaté země

Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu bude slavit řádovou patronku mší svatou na Svaté Hoře u Příbrami v sobotu 30. října 2021 od 17,00 hodin. Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, po mši sv. bude krátká mariánská pobožnost s loretánskými litaniemi. Na stránkách Rady velmistra byla zveřejněna úvaha kardinála…

Monacký kníže rytířem kolany Řádu Božího hrobu

Velmistr Řádu Božího hrobu, kardinál Fernando Filoni, udělil během své návštěvy Monackého knížectví v knížecím paláci dne 3. října 2021 vládnoucímu knížeti Albertu II. Grimaldimu kolanu Řádu Božího hrobu. Kníže Albert, již delší dobu rytíř velkého kříže, se předešlého dne zúčastnil investitury nových členů Monackého místodržitelství, kterou velmistr slavil v monacké katedrále. Zdroj: Web Rady…

Nový apoštolský nuncius vstoupil do Jeruzaléma

Dne 30. září 2021 vstoupil do Jeruzaléma nový apoštolský nuncius, J. E. Adolfo Tito Yllana. Doprovázen představiteli všech křesťanských církví, biskupy, kněžími, věřícími. diplomatickými zástupci v Jeruzalémě vstoupil do města tradičním místem vstupu poutníků, Jaffskou branou, a prošel ulicemi starého města až k bazilice Božího hrobu. Tam byl přijat zástupci pravoslavné církve, arménské církve a…

Život a dobu Jana Jiřího Rückla mapuje nedávno vydaný konferenční sborník

Péčí Památkové komory ČR vyšel nedávno sborník JUDr. Jan Jiří Rückl – ŽIVOT A DOBA, shromažďující příspěvky ze stejnojmenné konference, jež se konala 28. ledna t.r. v Praze a nad níž převzala záštitu (anebo jí byla přímo účastna) řada významných osobností našeho politického, církevního i kulturního života: apoštolský nuncius Charles D. Balvo, kardinál Dominik Duka,…

Duchovní cvičení na Velehradě 2021

Ve dnech 10. až 12. července 2021 se rytíři a dámy české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského již počtvrté účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Kvůli pandemii Covid-19 byla letos duchovní cvičení přesunuta z doby postní až na počátek léta. Poprvé nebylo možno z kapacitních důvodů využít kněžský domov Marianum, ale zázemí jsme nalezli v exercičním…

Vychází řádový Newsletter č. 62 (léto 2021)

Na stránkách Rady velmistra je možné konzultovat nové číslo řádového Newsletteru (č. 62 – léto 2021), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích. Některé z textů naleznete v českém překladu na těchto stránkách, např. úvodní slovo kardinála velmistra, nebo český překlad modlitby za Svatou zemi, již se mají členové…

Česká magistrální delegace byla uznána jako církevní právnická osoba v ČR

Česká biskupská konference na svém plenárním zasedání dne 24. května 2021 rozhodla o tom, že Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského je církevní právnickou osobou v naší vlasti a že její činnost je schválena v ČR a vydala o tom příslušný dekret. Uznání České magistrální delegace jakožto organizační součásti veřejné právnické osoby Řádu…

Jeruzalém – téma nového čísla časopisu Salve

Upozorňujeme na nově vydané číslo revue pro teologii a duchovní živost Salve (4/2020), jejímž tématem je Jeruzalém. Obsahuje řadu zajímavých článků z biblistiky, religionistiky i popis současné náboženské situace ve svatém městě. Jedním z příspěvků je přednáška jeruzalémského latinského patriarchy Pierbattisty Pizzabally o Jeruzalému v křesťanském pohledu. Patriarcha zdůrazňuje, že Jeruzalém je kulturním dědictvím celého lidstva a…

Den míru pro Orient

Latinský patriarcha jeruzalémský vyhlásil na 27. června 2021 Den míru pro Orient, o němž se dozvíte víe na těchto stránkách.

Potřeby Svaté země po přestálém ozbrojeném konfliktu

V květnu 2021 zaslal administrativní vedoucí Latinského patriarchátu jeruzalémského Sami El-Jussef zprávu o situaci projektů financovaných Řádem Božího hrobu, které negativně poznamenal nedávný ozbrojený konflikt ve Svaté zemi. „Všechny projekty v Gaze, které měly být uskutečněny během léta, budou opožděny, protože je zde zásadní nedostatek stavebního materiálu. Alespoň pět z nich mělo být financováno Řádem, týkají se zejména…

Modlitba velmistra Řádu Božího hrobu za mír ve Svaté zemi

Kardinál velmistr v tomto dramatickém okamžiku pro obyvatele Svaté země nabízí zvláštní modlitbu, kterou sám napsal. Členové Řádu Božího hrobu i příznivci Svaté země mohou tuto modlitbu každodenně recitovat, a šířit ji mezi ostatní v duchu vzájemného společenství a naděje. Královno míru, vyvolená dcero Země, rozvracené ještě dnes válkami, nenávistí a násilím, my, rytíři a dámy…

Jeruzalém: patriarcha Pizzaballa vyzývá k modlitbě za mír o svatodušní vigilii

K eskalující situaci ve Svaté zemi se patriarcha Pizzaballa vyjádřil ve svém stanovisku z 9. května 2021. Situaci shrnul Sami El-Jussef, vrchní vedoucí exekutivy Latinského patriarchátu jeruzalémského těmito slovy: „Můžeme pouze doufat a modlit se za to, aby byl znovu nastolen o nejrychleji pokoj, aby se ukončilo trápení, zbytečné ztráty životů a ničení majetků. Ještě…

Stanovisko latinského patriarchátu jeruzalémského ohledně nedávných násilností v Jeruzalémě

9. května 2021 Společně se všemi hlavami církví v Jeruzalémě jsme „hluboce sklíčeni a znepokojeni z nedávných násilných událostí ve východním Jeruzalémě, ať již u mešity al-Aksá nebo v Šejch Džarach, které narušují svatost jeruzalémského lidu a svatost Jeruzaléma, Města pokoje, a vyžadují urgentně zásah.“ Násili páchané proti těm, kdo se účastní bohoslužeb podminovává jejich…

Jeden z rytířů Božího hrobu směřuje k blahořečení: Enrique Ernesto Shaw

V novém řádovém Newsletteru č. 61 se mimo jiné dočtete o zahájenm beatifikačním procesu jednoho z řádových rytířů, jímž byl Ernesto Enrique Shaw z Argentiny. Celý text oznámení kardinála Filoniho naleznete v češtině na našich stránkách.

Papež František o situaci v Jeruzalémě

Po tradiční modlitbě „Regina Caeli“ v neděli 9. 5. 2021 se papež zastavil u situace v Jeruzalémě, odkud nadále přicházejí znepokojivé zprávy. Při vstupu do Starého města došlo ke střetům mezi Palestinci a izraelskou policií, nejméně 100 osob bylo zraněno, 14 z nich bylo hospitalizováno, izraelská polici hlásí dvacet zraněných vojáků. Islámští představitelé odhadují počet…

Kardinál Filoni shrnuje nedávný vývoj Řádu Božího hrobu

Velmistr Řádu, Fernando kardinál Filoni,  v syntetické úvaze, kterou na těchto stránkách nabízíme v českém překladu, bilancuje své dosavadní působení v čele této prestižní papežské instituce. I přes omezení daná epidemiologickou situací se daří přispívat církvi ve Svaté zemi, a dochází k vytváření základních institucionálních dokumentů v nové podobě: byl schválen a vydán řádový Statut…

Kardinál velmistr promulgoval nový řádový rituál

O slavnosti svatého Josefa, 19. března 2021, promulgoval kardinál velmistr nový Rituál slavení Řádu Božího hrobu. Rituál obsahuje obnovenou podobu tradiční ceremonie Vigilie před investiturou, samotné ceremonie řádové Investitury a také ceremonie pro uvedení do úřadu představitelů místních organizačních složek Řádu, místodržitelství a magistrálních delegací a jejich součástí. Nový rituál komentoval generální guvernér Řádu, Leonardo…

Patriarcha Pizzaballa: meditace o sv. Josefovi

Pro členy Řádu Božího hrobu (a nejen pro ně) napsal řádový velkopřevor Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský, meditaci o sv. Josefovi. V roce sv. Josefa zaměřujeme více naši pozornost na tuto mimořádnou biblickou postavu.

Jeruzalém: střety ve Starém městě po muslimské páteční modlitbě

Včera, v pátek 23. 4. 2021, se v Jeruzalémě střetly izraelské pořádkové služby a muslimšti věřící. Večer byly z Pásma Gaza vystřelovány rakety na izraelské území. Přestavitelé Spojených států se obávají možné eskalace násilí. Po včerejší islámské modlitbě v době ramadánu tisíce muslimů, které vycházely z mešit na chrámovém návrší, začaly vnímat přítomnost ozbrojených policejních…

Řádová ročenka 2020–2021: „Účastnit se života Církve a šířit dobro v dnešním světě“

V dubnu 2021 vyšlo další číslo řádové ročenky „La Croce di Gerusalemme“, která je ohlédnutím za uplynulým rokem v životě Řádu. Ročenku v elektronické podobě naleznete na stránkách Rady velmistra, kde je možné si ji stáhnout v jednom z pěti úředních řádových jazyků. Na našich stránkách můžete nalézt český překlad úvodníku kardinála velmistra Fernanda Filoniho,…

„Zbožnost je užitečná ke všemu“: nová kniha velkopřevora

V těchto dnech Karmelitánské nakladatelství vydává novou knihu řádového velkopřevora, olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, která představuje jeho svědectví o nemoci Covid-19. Knihu je možné objednat ZDE.

Velikonoční poselství kardinála velmistra

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, adresoval všem dámám a rytířům Božího hrobu, i všem příznivcům Řádu své velikonoční poselství. Česká magistrální delegace se k jeho přání připojuje a přeje všem požehnané prožití velikonočních svátků i celé doby velikonoční!

Postní úvaha kardinála Filoniho: Doprovázejme Ježíše modlitbou žalmů

V polovině naší postní cesty nás velmistr zve, abychom se zamysleli nad Ježíšovou modlitbou a nad žalmy, které stále doprovázely životní cestu Syna Božího od jeho dětství až na Kříž. Občerstvěme se, čerpejme z pramene naší spásy, abychom s nadějí pokračovali v naší cestě k Jeruzalému a k radosti velikonočního rána. Jeho úvahu naleznete na…

Kardinál Filoni komentuje historickou papežovu návštěvu v Iráku

Kardinál Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, který byl v letech 2001–2006 apoštolským nunciem v Iráku, poskytl rozhovor pro server Vatican News, v němž komentuje cestu papeže Františka do Iráku. Cesta, kterou i česká média komentují jako „nejrizikovější cestu v dějinách papežství“, označil chaldejský patriarcha kardinál Louis Sako za čtyřdenní „pouť míru a bratrství“. O jejím…

Kardinál Filoni: velmistrovo poselství ke svatopostní době

«Velká Ježíšova pokušení jsou i pokušeními našimi»: dejme se v této postní době vést Ježíšem až do Jeruzaléma. Kardinál Filoni se s odkazem na text svatopostního poselství papeže Františka obrací k rytířům a dámám Božího hrobu se svou vlastní úvahou. Má nám pomoci k hlubšímu prožití postní doby, která je cestou směřující k otevřenému a…

Papež: přání míru pro Svatou zemi

Ve svém tradičním novoročním projevu k členům diplomatického sboru akreditovaným u Svatého Stolce, který pronesl papež František v neděli 7. února 2021 v aule požehnání svatopetrské baziliky, se dotknul dotknul závažných témat, která poznamenala vývoj roku 2020, jako jsou především dopad pandemie Covid-19, ale také zdůraznění aktuálnosti krize životního prostředí, a zhodnocení neuralgických bodů politických…

Konference o Janu Jiřím Rücklovi na pražském arcibiskupství

Dne 28. ledna 2021 se v pražském arcibiskupském paláci konala odborná konference věnovaná postavě Dr. Jana Jiřího Rückla, významného politika a podnikatele období první Československé republiky a zakladatelské postavy Řádu Božího hrobu v Československu. Nad konferencí převzali záštitu Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, Jeho Excelence Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice…

Encyklika „Fratelli tutti“ vychází česky

Poslední encyklika papeže Františka pojednává o bratrství a sociálním přátelství a začíná slovy „Fratelli tutti“ a papež ji vydal v Assisi dne 3. října 2020, v předvečer svátku sv. Františka. V těchto dnech vychází i v českém překladu Jaroslava Brože v Karmelitánském nakladatelství. Pro členy řádu Božího hrobu i pro ostatní zájemce je k dispozici…

Místo Kristova Křtu je opět přístupné

Dnešní neděle, svátek Křtu Páně, je mimořádným dnem pro františkány Kustodie Svaté země. Po 54 letech se navrací na místo Qasr al-Jahúd na západním břehu Jordánu, na východ od Jericha, které je jedním z míst, kde se připomíná křest Ježíše z rukou Jana Křtitele. Stručná historie místa Od roku 1641 sem putují františkáni a vodí sem poutníky.…

Návštěva patriarchy Pizzabally v Jordánsku (7. – 21. 1. 2021)

Mons. Pierbattista Pizzaballa, 10. latinský patriarcha jeruzalémský, se poprvé ve své funkci vydal do Jordánska, které je z církevního hlediska pod jeho jurisdikcí (latinská patriarchální diecéze pečuje o věřící v Izraeli, Palestině, v Jordánsku a na Kypru). Návštěva začala ve čtvrtek 7. ledna 2021 a bude pokračovat až do čtvrtka 21. ledna. Jeho Blaženost patriarcha…

Tříkrálová sbírka online!

Pomoc lidem v nouzi, kterou Charita ČR organizuje tradičně v podobě online sbírky, je letos, kdy nemohou po ulicích a po domech chodit tříkráloví koledníci, organizována online.

Novoroční blahopřání kardinála velmistra

Na začátku nového roku 2021 se velmistr Rytířského řádu Bpžího hrobu jeruzalémského, Fernando kardinál Filoni, obrátil na členy Řádu a jeho podporovatele s blahopřáním, které přinášíme na zvláštní stránce.

Papež: „Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními“

Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (městu Římu a celému světu) o slavnosti Narození Páně 2020 zdůraznil papež František hodnotu solidarity a pomoci všem potřebným, hodnotu, která má své nejhlubší zakotvení v Kristově vtělení: „Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými, velkodušnými a solidárními, zejména vzhledem k lidem, kteří jsou křehčí, nemocní, ocitli…

Vánoční poselství velmistra

Fernando kardinál Filoni, velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, adresoval členům řádu své vánoční poselství, jehož text přinášíme na zvláštní stránce.

Vychází kniha kardinála velmistra o spiritualitě Řádu

Dnes vychází ve Vatikánském nakladatelství kniha kardinála Fernanda Filoniho, zabývající se spiritualitou Řádu Božího hrobu. „E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento.“ Per una spiritualità dell’Ordine del Santo Sepolcro „A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ Základy spirituality Řádu Božího hrobu V sérii krátkých biblických meditací, doplněných texty učení církve, chce velmistr…

Povýšení Miroslava Pišťáka

Dne 11. prosince 2020 proběhlo předání diplomu a insignie komtura Řádu Božího hrobu panu Miroslavu Pišťákovi, emeritnímu primátorovi města Prostějova. Miroslav Pišťák je jedním ze zakládajících členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu, jehož členem je již od září 2014. V ndůsledku zhoršené epidemiologické situace předání diplomu a insignií proběhlo soukromě v Prostějově, za účasti…

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil apoštolským listem Patris corde Rok svatého Josefa, v němž mohou věřící získat mimořádné plnomocné odpustky, a to od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021. Pro jejich získání platí podmínky, stanovené dekretem Apoštolské penitenciárie. Jednou z nich je modlitba ke svatému Josefovi, výslovně jsou zmíněny litanie ke sv. Josefovi nebo jiné modlitby…

Po týdnu hospitalizace se stav arcibiskupa Graubnera pomalu zlepšuje

Jak uvedlo na svých stránkách olomoucké arcibiskupství, arcibiskup Jan Graubner, který byl během minulého víkendu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc, zůstává nadále na ARO v péči lékařů a dostává se mu zde podpůrné léčby kyslíkem. Jeho stav se ovšem pomalu zlepšuje a s okolím komunikuje. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního…

Inaugurace Pierbattisty Pizzabally jeruzalémským patriarchou

V pátek 4. prosince 2020 nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, slavnostně vstoupil do své katedrály, baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě, a oficiálně se ujal patriarchálního stolce. Tradiční ceremonie začínala u sídla latinského patriarchy, procesí prošlo ulicemi starého Jeruzaléma až k bazilice Božího hrobu. Na nádvoří baziliky byl patriarcha přivítán třemi zástupci…

Zemřel Giuseppe dalla Torre, bývalý generální místodržící Řádu Božího hrobu

Prof. Giuseppe dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (27. srpna 1943, Řím – 3. prosince 2020, Řím) byl italský právník zabývající se jak civilním, tak kanonickým právem. Působil mj. jako předseda Tribunálu Městského státu Vatikán (1997–2019) a rektor soukromé katolické univerzity LUMSA (1991–2014). Od roku 1991 byl členem Řádu Božího hrobu, posléze v hodnosti rytíře…

Slavnostní inaugurace latinského patriarchy 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince 2020 se nový latinský patriarcha jeruzalémský, Jeho Blaženost Mons. Pierbattista Pizzaballa, ujme svého úřadu prostřednictvím tradičního slavnostního obřadu vstupu do Baziliky Božího hrobu, katedrály Latinského patriarchátu. V rámci obřadu se ujme i patriarchální katedry v bazilice. Poté patriarcha přejde do konkatedrály patriarchátu, kostela Nejsv. Jména Ježíšova v budově Latinského patriarchátu poblíž Jaffské…

Modlitba za velkopřevora Mons. Jana Graubnera

Velkopřevor České magistrální delegace našeho řádu Mons. Jan Graubner byl ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc Covid-19. Dnes, v pondělí 30. listopadu, si jeho stav vyžádal hospitalizaci ve fakultní nemocnici v Olomouci. Pozitivně testován byl i olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze. Členové řádu Božího hrobu v naší…

Adventní katecheze kardinála-velmistra

Velmistr Řádu Božího hrobu Fernando kardinál Filoni zveřejnil své úvahy o adventu, které dáváme k dispozici v českém překladu na našich stránkách.

Patriarcha Pizzaballa přijal od Svatého otce pallium

Během skromné, ale působivé ceremonie ve vatikánské kapli Domu Svaté Marty přijal dne 28. října 2020 nově jmenovaný latinský patriarcha jeruzalémský Mons. Pierbattista Pizzaballa pallium z rukou Svatého Otce Františka. Pallium je nákrční insignie z ovčí vlny, označená šesti černými kříži, která je znamením hodnosti metropolity, biskupa představeného církevní provincie. Symbolicky je vykládáno jako ovce, kterou…

Pierbattista Pizzaballa jmenován latinským patriarchou jeruzalémským

Dne 24. října 2020 jmenoval papež František latinským jeruzalémským patriarchou Mons. Pierbattistu Pizzaballu, dosavadního apoštolského administrátora patriarchátu. Po více než čtyřech letech je tedy znovu obsazen Jeruzalémský patriarchát a nový patriarcha je z titulu své funkce i velkopřevorem Řádu Božího hrobu. Nový patriarcha adresoval své diecézi hluboká slova prvního pastýřského listu. Zdroj: Tiskové středisko Svatého…

„K překonání zdí a neúspěchů je nutná důvěra“

Rozhovor s Mons. Pierbattistou Piazzaballou, administrátorem Latinského patriarchátu Palazzo della Rovere v Římě, sídlo Rady velmistra Řádu Božího hrobu, bylo 21. 10. dějištěm konference vysílané online, která se věnovala tématu „Svatá země a Střední Východ. Aktuální události a možné perspektivy“. Tuto konferenci inicioval velmistr řádu kardinál Fernando Filoni v rámci oslav 25. října, kdy se…

Římská oslava svátku Panny Marie, Královny Svaté země ONLINE

O svátku Panny Marie, Královny Svaté země, řádový velmistr obvykle pořádá recepci v římském Paláci della Rovere, reprezentačním sídle Řádu Božího hrobu. Zároveň se obvykle koná i podzimní zasedání Rady velmistra. V důsledku omezení, které s sebou přinášejí současná epidemiologická opatření, vyzval velmistr Fernando kardinál Filoni k letošnímu prožívání tohoto svátku hlubším způsobem, aby se oslav všichni mohli zúčastnit…

Poděkování Mons. Pizzabally Řádu Božího hrobu

V těchto čtyřech letech služby latinské diecézi v Jeruzalémě, v Latinském patriarchátu, jsem mohl osobně konstatovat, jak důležitá je pro tuto církev role rytířů a dam Božího hrobu, nejenom v kontextu vzdělávacích a pastoračních aktivit, ale i všeobecně, pro život celé diecéze. Před čtyřmi lety, v mimořádně obtížných okamžicích pro patriarchát, rytíři prostřednictvím Rady velmistra prokázali svou solidaritu a blízkost…

V Arcibiskupském paláci se žehnalo knize Rytíři, dámy a poutníci

Dne 7. října se v Andělském sále Arcibiskupského paláce konala prezentace nové knihy magistrálního delegáta Tomáše Parmy Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Vzhledem k aktuálním restrikcím v souvislosti s pandemií Covid-19 byla akce zorganizována v komorním duchu (povoleno max. 10 lidí), jen…

Covid-19: Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země, zrušena

Česká magistrální delegace řádu Božího hrobu naplánovala na sobotu 24. 10. 2020 oslavu svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou měl sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles Balvo. V důsledku aktuální epidemiologické situace a nově nařízených vládních restriktivních opatření bylo bohužel nutno tuto řádovou slavnostní akci…

Rytíři, dámy a poutníci – vychází nová kniha o řádu Božího hrobu

Počátkem října 2020 vychází na Univerzitě Palackého mimořádný publikační počin, kniha Rytíři, dámy a poutníci. Bohatě vypravená publikace komplexně mapující dějiny řádu Božího hrobu, plná barevných ilustrací a čítající takřka 450 stran, je určena nejen zájemcům o problematiku rytířských řádů, ale také zájemcům o české dějiny, neboť se zaměřuje i na působení Řádu v českých…

Noví rytíři české magistrální delegace

Dne 14. září 2020 se na slavnost Povýšení sv. Kříže v duchovním sídle české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka konala třetí novodobá investitura rytířů Božího hrobu. Ve srovnání s předchozími dvěma slavnostními investiturami, jež proběhly v olomoucké katedrále sv. Václava a za přítomnosti t.č. kardinála-velmistra Edwina Fredericka kardinála O’Briena, byla tato akce…

Řád Božího hrobu pomáhá Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě proti COVID-19

Třicet tisíc rytířů a dam Řádu Božího hrobu z různých světadílů má od května 2020 ještě více na srdci situaci bratří a sester ve Svaté zemi, kteří jsou těžce zasaženi zdravotnickou a hospodářskou krizí, kterou způsobila epidemie COVID-19. Navzdory celosvětově ztíženým podmínkám se velkorysost členů  Řádu Božího hrobu nezmenšila. Jak uvedl v rozhovoru pro italskou agenturu…

Oslava svátku Povýšení svatého Kříže a řádová investitura

Jeden z hlavních řádových svátků, slavnost Povýšení sv. Kříže, oslaví česká magistrální delegace ve svém duchovním sídle na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Oslavy začínají v 17.00 hodin investiturou nových členů, po níž následuje mše svatá slavená velkopřevorem magistrální delegace arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Všichni příznivci našeho řádu jsou srdečně zváni, i když v současných…

Svátek sv. Pia X.

Dne 21. srpna slaví církev i řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat rytíři a dámy Božího hrobu plnomocné odpustky, když složí nebo obnoví svůj slib, že budou věrně zachovávat řádový Statut (i neveřejně), a při splnění…

Lékaři a zdravotníci jsou s nemocnými

V těchto měsících zcela mimořádné situace ve zdravotnictví jsme obzvláště nablízku modlitbou a v myšlenkách nemocným a zdravotníkům. U příležitosti svátku svatého Kamila de Lellis byl hlavním celebrantem mše svaté v římské Nemocnici svatého Jana kardinál Fernando Filoni, velmistr řádu, který se ve své promluvě zaměřil na ty, kteří procházejí zkoušku nemoci a kdo se denně věnují jejich…

Řád Božího hrobu je centrální institucí katolické církve

Papež František schválil dne 11. května 2020 nový Statut Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, který dává nové institucionální zakotvení řádové činnosti. Předchozí statut, schválený v roce 1977, vznikl před vydáním Kodexu kanonického práva v roce 1983, a proto bylo nutné uvést oba dokumenty do souladu. Podle sdělení velmistra Řádu kardinála Fernanda Filoniho v řádovém Newsletteru…

Setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích

Dne 26. června 2020 se uskutečnilo setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích. Započalo mší svatou, kterou sloužil velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během mše svaté proběhlo i požehnání zámecké soukromé kaple a uložení ostatků sv. Jana Sarkandera. Při mši svaté se přítomní modlili i za nedávno zesnulého spb. Jiřího Bureše, iniciátora zřízení kaple a…

Latinský patriarchát v Jeruzalémě uhradil své dluhy

Latinský patriarchát v Jeruzalémě prodejem nemovitostí v Nazaretu získal prostředky, jimiž uhradil velkou část svých dluhů v celkové výši 100 miliónů dolarů. Tyto dluhy byly způsobeny finančními problémy spojenými se stavbou budov Americké univerzity v Madabě (Jordánsko) a s jejím provozem. Latinský patriarchát v tiskovém komuniké z 12. června 2020 uvedl, že úkolem nalézt řešení…

Bazilika Božího hrobu otevřena

V neděli 24. května 2020 se po dvou měsících znovu otevírá bazilika Božího hrobu a Zmrtvýchvstání v Jeruzalémě. Oznámení ve společné nótě františkánského kustoda Svaté země, Otce Francesca Pattona, řeckého ortodoxního patriarchy Teofila III. a arménského patriarchy Nourhana Manougiana také upřesňuje podmínky vstupu věřících. Do baziliky bude povolen vstup pouze těm, kdo nemají zvýšenou teplotu nebo…

Prosba o pomoc studentům škol Latinského patriarchátu jeruzalémského

Výzva – COVID-19 Urgentní výzva k pomoci potřebným rodinám studentů navštěvujících školy Latinského patriarchátu v Jordánsku a v Palestině Katolická církev ve Svaté zemi se vždy pyšnila svou pevnou přítomností svých institucí a svou schopností významně přispívat v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a sociálních služeb. Rozhodná volba katolických škol sloužit všem složkám společnosti bez ohledu…

Střední východ: Svatý stolec požaduje řešení dvou národů a dvou států

Dne 20. května 2020 byl arcibiskup Mons. Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy vatikánského Státního sekretariátu, telefonicky kontaktován Saebem Erekatem, generálním sekretářem Organizace pro osvobození Palestiny a jedním z hlavních vyjednavačů palestinské samosprávy. Erekat informoval Svatý stolec o nedávném vývoji na některých palestinských teritoriích, kde by se mohlo stát, že na ně bude…

Jan Lata hostem v pořadu Uchem jehly

Rytíř české magistrální delegace JUDr. Jan Lata, Ph.D., byl hostem v pořadu České televize „Uchem jehly“. Rozhovor s P. Zbigniewem Czendlikem se týkal i řádu Božího hrobu jeruzalémského. Záznam pořadu můžete zhlédnout zde:

Covid-19: výzva velmistra k mimořádné podpoře Svaté země

Kardinál Fernando Filoni, velmistr Řádu Božího hrobu, zřídil prostřednictvím Rady velmistra mimořádný fond pro podporu Svaté země na pomoc v boji s důsledky pandemie Covid-19. S jeho  poselstvím se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů a hlav církví ve Svaté zemi k izraelským projektům jednostranné anexe

Pozastavení mírového středovýchodního procesu mezi Izraelci a Palestinci umožnilo zrod série jednostranných plánů Izraele na anexi některých zajordánských oblastí. Tento projekt, podporovaný především stranami konzervativního křídla, vzbuzuje vážné a bolestné otázky o možnosti dospět vůbec k nějaké mírové dohodě, která by ukončila několik desetiletí konfliktu, jenž ještě stále stojí život mnoha nevinných a vytváří bludný…

Řádová ročenka „Jerusalem Cross 2019–2020“

Oddělení komunikace Rady velmistra vydalo tradiční řádovou ročenku Jerusalem Cross 2019–2020, kterou je možno otevřít či stáhnout v pěti řádových jazycích na stránkách Rady velmistra Řádu Božího hrobu. Úvodní slova kardinála Filoniho v českém překladu naleznete na našich stránkách.

Velkopáteční křížová cesta (pandemie 2020)

Pro velkopáteční modlitbu připravila Rada vemistra všem členům Řádu text modlitby křížové cesty, jež byla napsána se zvláštním zřetelem k situaci pandemie koronaviru Covid-19. Rytíři a dámy mohou text využít k meditaci o Umučení Páně na Velký pátek, a sjednotit se tak se všemi členy řádu v této mimořádné době, kdy se můžeme cítit izolovaní…

Velikonoční poselství kardinála velmistra: „Kde je Bůh?“

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

Sbírka pro Svatou zemi přesunuta na 13. září

Prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri, oznámil, že se souhlasem papeže Františka byla přesunuta sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Tradičně se v celém katolickém světě koná na Velký pátek, ale tentokrát uskuteční v neděli 13. září. „Papež chtěl, aby se tato sbírka přesunula na neděli bezprostředně předcházející 14. září, kdy slavíme…

Postní poselství kardinála velmistra

Na začátku doby postní roku 2020 se řádový velmistr kardinál Filoni obrátil na členy řádu se svým poselstvím.

První bohoslužba kardinála velmistra Filoniho

Kardinál Fernando Filoni sloužil jako nový velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v sobotu 1. února 2020 v římském kostele Santo Spirito in Sassia mši svatou. S jeho kázáním se můžete seznámit zde.

Prohlášení patriarchů ve Svaté zemi k „Deal of Century“

Po podrobném prozkoumání mírového plánu Spojených států amerických pro Blízký východ, známého i jako „Deal of Century“ (Dohoda století), a poté, co jsme prozkoumali reakce všech zúčastněných stran, my, patriarchové a hlavy církví ve Svaté zemi, potvrzujeme naši pevnou vůli dojít ke spravedlivému a všeobecnému míru na Blízkém východě, založeném na mezinárodní legitimitě a příslušných…

Prohlášení katolických ordinářů ve Svaté zemi k plánu „Od míru k prosperitě“

Izraelsko-palestinský konflikt je již po několik desítek let v centru pozornosti mnoha iniciativ a nabídek mírového řešení. V minulosti jsme již mnohokrát vyjádřili naše přesvědčení o tom, že žádná nabídka ani žádná seriózní perspektiva nemůže být dosažena bez dohody obou národů, Izraelců a Palestinců. Tyto nabídky musí být založeny na rovnosti práv a důstojnosti. Předložený…

První videoposelství nového řádového velmistra, kardinála Fernanda Filoniho

Při příležitosti své investitury a nastoupení do úřadu velmistra řádu Božího hrobu dne 16. ledna 2020 v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere adresoval nový velmistr kardinál Filoni členům řádu své první poselství prostřednictvím videa, zveřejněného na řádovém facebookovém účtu. Zde přinášíme český překlad: Doufám, že v čase, který máme před sebou, budeme moci kráčet…

Nový velmistr Řádu Božího hrobu

Dne 8. prosince 2019 papež František přijal rezignaci kardinála Edwina Fredericka O’Briena na úřad velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, kterou podal při dosažení věku 75 let v dubnu 2014. Papež zároveň jmenoval velmistrem Božího hrobu Fernanda kardinála Filoniho, dosavadního prefekta Kongregace pro evangelizaci národů. „Chci přivítat Jeho Eminenci kardinála Filoniho jako velmistra. Jeho dlouhá…

Toulavá kamera ČT: Kalvárie v Jaroměřicích

Česká televize natočila pro pořad Toulavá kamera krátký dokument o duchovním sídle české magistrální delegace řádu Božího hrobu – kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Video můžete zhlédnout zde: KALVÁRIE JAROMĚŘICE Zdroj: Toulavá kamera, ČT

Roráty – ranní adventní modlitby s novou aplikací

V čase nadcházející doby adventní uveřejňujeme odkaz na webovou stránku (autor P. Petr Hofírek), kde lze nalézt rorátní pobožnosti s adventními písněmi. Každý den během adventu se na daném webu objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy…

Říjnová oslava Panny Marie Královny Svaté země: jmenováno nové vedení české delegace

V poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách se v sobotu 19. října 2019 uskutečnila oslava svátku Panny Marie, Královny Palestiny a patronky řádu Božího hrobu. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, velkopřevor české magistrální delegace. Po mši svaté následovala pobožnost – společná modlitba za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě. Součástí řádové…

Dvousté výročí intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana

Dne 24. března 2019 uplynulo přesně 200 let od intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, nezapomenutelného kněze a významné kulturní osobnosti našich dějin. Slavnostní mši celebroval náš velkopřevor arcibiskup Jan za přítomnosti nuncia, členů české vlády a dalších osobností veřejného kulturního a politického života. Této významné události se zúčastnili i členové řádu, stejně jako následného vzpomínkového…

Oslava svátku Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

Česká magistrální delegace rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského vás zve na společnou modlitbu za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě a oslavu svátku Panny Marie Královny Svaté země. Tato řádová akce se uskuteční v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v sobotu 19. října 2019, mše svatá začíná v 16.00 hodin. Celebrovat…

Jiří Pořízka předal v Jaroměřicích jmenovací dekret novému magistrálnímu delegátovi

Po roce, v den řádového svátku Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2019, se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského zúčastnili mše svaté na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Mši celebroval velkopřevor Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský. Toto setkání bylo pro českou magistrální delegaci významné i proto,…

Ozvěna setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu, červen 2019

Evropští místodržitelé se ve dnech 11. a 12. června 2019 sešli na každoročním setkání v římském řádovém sídle, v paláci della Rovere, za přítomnosti řádového velmistra kardinála Edwina O’Briena. Setkání vedl generální viceguvernér pro Evropu, Jean-Pierre de Glutz, vzhledem k nepředpokládané nepřítomnosti generálního guvernéra velvyslance Leonarda Viscontiho di Modrone, hospitalizovaného v důsledku úrazu. Shromáždění pracovalo…

Vatikán připomněl historii i současnost české magistrální delegace

Vatikánský řádový web se nedávno opět věnoval české magistrální delegaci. Zmiňuje nejen současnou situaci, ale připomíná i historii řádu v českých zemích. Tato reflexe, již jsme přijali s vděkem, pokorou a radostí, je dokladem toho, že česká magistrální delegace má nejen na co navazovat, ale že od r. 2015, kdy došlo k obnovení její činnosti,…

Duchovní cvičení na Velehradě 2019

Ve dnech 5. až 7. dubna 2019 se rytíři a dámy české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského již potřetí účastnili duchovního cvičení v kněžském domě Marianum na Velehradě, které vedl náš velkopřevor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Duchovní obnovy se rovněž účastnil kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič a jáhenskou službu…

Milotická slavnost k odhalení pamětní desky P. Františka Webera

V neděli 17. června 2018 se v Miloticích u Kyjova konala malá slavnost. Ve farním kostele byla za účasti člena Řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče slavnostně požehnána pamětní deska připomínající působení faráře P. Františka Webera. P. František Weber se narodil 31. prosince 1826 v Žeravicích. Po příchodu do Milotic v roce 1854 se začal…

Putování do Svaté země v roce 2018

Na začátku roku 2018 se uskutečnily dvě poutě do Svaté země pod vedením člena řádu Božího hrobu P. Milana Palkoviče. První pouť z děkanátu Hranice proběhla za účasti čtyř kněží a padesáti laiků. Protože arcibiskup byl spolu s ostatními pomocnými biskupy v Římě na pouti Ad limina, biskupské požehnání nám udělil emeritní biskup Kamal Bathish.…

Druhá olomoucká investitura za účasti velmistra řádu Božího hrobu

V neděli dne 18. 11. 2018 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu jeruzalémského Edwin Frederick kardinál O´Brien investituru, při níž pasoval tři rytíře a jednu dámu Božího hrobu. V krátké době se jedná již o druhou návštěvu velmistra v naší zemi. Bývá tradicí, že první investituru…

Historické setkání české magistrální delegace na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka

Na řádový svátek Povýšení sv. Kříže dne 14. září 2018 se členové české magistrální delegace řádu Božího hrobu zúčastnili mše svaté sloužené naším velkopřevorem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem na poutním místě – Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Právě tato významná národní kulturní památka byla po domluvě s místními duchovními správci zvolena…

Duchovní cvičení – Velehrad 2018

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s magistrálním delegátem dr. Jiřím Pořízkou, účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Program duchovní obnovy vedl kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič a na páteční večer mezi nás zavítal i velkopřevor Mons. Jan…

Prohlášení velmistra k uzavření chrámu Božího hrobu

V Římě dne 26. února 2018 Drazí rytíři a dámy, spolubratři a spolusestry Rytířského řádu Božího hrobu, události posledních dní v Jeruzalémě jsou znepokojivé a zasluhují si obzvláštní pozornost našeho řádu. Neobvyklá a zoufalá iniciativa, směrující k uchování živoucí křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi vedla hlavní představitele křesťanských církví k uzavření bran baziliky Božího hrobu,…

Dopis představitelů církví v Jeruzalémě prezidentu Trumpovi, 6.12.2017

Jeho Excelence Donald J. Trump Prezident Spojených států amerických   Jeruzalém, 6. prosince 2017 Vážený pane prezidente, hluboce oceňujeme, že v této době věnujete zvláštní pozornost statutu Jeruzaléma. S pozorností tyto Vaše aktivity sledujeme a považujeme za svoji povinnost adresovat Vaší Excelenci tento dopis. Dne 17. července 2000 jsem zaslali podobný dopis vrcholným představitelům, kteří se sešli…

Hrabě Visconti novým generálním guvernérem

Na schůzi Rady velmistra (Grand Magisterium) našeho řádu v Římě ve dnech 3.–4. května 2017 ohlásil generální guvernér J. E. hrabě Agostino Borromeo svůj záměr ukončit svou funkci ke dni 1. července 2017. Na jeho místo nastoupí J. E. hrabě Leonardo Visconti di Modrone, jenž byl dříve v italských diplomatických službách i jako velvyslanec.

Mše na svátek sv. Jana Sarkandera

V sobotu dne 6. května 2017 na svátek sv. Jana Sarkandera se rytíři Řádu Božího hrobu účastnili mše svaté, kterou v olomoucké katedrále sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velkopřevor české magistrální delegace našeho řádu. Závěrem mše udělil otec arcibiskup medaile sv. Jana Sarkandera osobám, jež se zasloužily o arcidiecézi. Mezi vyznamenanými byl i…

Poutnická výprava do Jeruzaléma

Západní civilizace je bezpochyby dědictvím dvou velkých tradic, jež jsou symbolizovány městy Athénami a Jeruzalémem. Židovské dědictví a jeho pokračování v křesťanství je tradice náboženská a moralistická. Po starých Řecích jsme zdědili jak víru, že je možno pochopit přírodní řád, tak i ducha racionálního bádání, který je étosem vědy. Ve dvacátém století jsme si však…

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 17. až 19. dubna 2017 se většina členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu účastnila duchovního cvičení na Velehradě. Pro nemoc chyběl magistrální delegát dr. Jiří Pořízka a dva kněží, toho času ve službě. Cvičení vedl velkopřevor magistrální delegace Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Starobylé poutní místo Velehrad je úzce…

Prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi

Upozorňujeme na prohlášení Koordinační skupiny pro Svatou zemi vzniklé z iniciativy Svatého stolce ze dne 19. ledna 2017. Prohlášení mimo jiné kritizuje budování izraelských osad na okupovaném území a vyzývá k nastolení spravedlivého míru, jehož součástí je reálné vybudování suverénního palestinského státu vedle státu Izrael. Celé prohlášení je přístupné v českém znění zde: prohlášení Koordinační…

Zářijová investitura v Arcibiskupském paláci

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého Arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu, svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu pasoval Miroslava Pišťáka, emeritního primátora města Prostějova. Ve své homilii Mons. Jan Graubner zdůraznil, že „jako rytíři Svatého hrobu se hrdě hlásíme…

Pizzaballa administrátorem Latinského jeruzalémského patriarchátu

Papež František přijal abdikaci latinského patriarchy Jeruzaléma Fouada Twala, neboť dosáhl věku 75 let, kdy je nutno abdikaci předložit. Novým apoštolským administrátorem sede vacante Latinského jeruzalémského patriarchátu jmenoval františkánského kněze Pierbattistu Pizzaballu. „Byl jsem požádán, abych se vrátil do Jeruzaléma,“ komentuje s odvoláním na Lukášovo evangelium (24. kapitola) P. Pierbattista Pizzaballa své nové jmenování. Byl…

Zpráva o české investituře ve vatikánském řádovém newsletteru

Zmínku o první slavnostní investituře rytířů Řádu Božího hrobu jeruzalémského v České republice přinesl i vatikánský řádový Newsletter č. 42/2016, a to v dubnovém čísle na straně 14 s fotografií účastníků – cit.: „Cardinal O’Brien presided at the first ceremony of Investiture in Olomouc, in the Czech Republic, during the beautiful ceremonies held April 16…

První investitura rytířů řádu Božího hrobu v českých zemích

O čtvrté neděli velikonoční dne 17. dubna 2016 na začátku mše svaté slavené v olomoucké katedrále sv. Václava vykonal velmistr řádu Božího hrobu Edwin Frederick kardinál O´Brien první slavnostní investituru rytířů řádu Božího hrobu jeruzalémského v naší vlasti. O rok dříve (2015) byla ustanovena Česká magistrální delegace se dvěma čelnými představiteli: magistrálním delegátem byl jmenován…

Back To Top