Skip to content

V české magistrální delegaci vzniká pražská a olomoucká skupina

Oddělenými schůzkami na konci ledna a počátku února 2023 zahájily svou činnost skupiny rytířů a dam Božího hrobu v Praze a v Olomouci. Česká magistrální delegace zůstává jednotná a není formálně rozdělena na jednotlivé provincie či sekce (nazývané v našem prostředí komendy), ale z praktických důvodů bylo rozhodnuto o tom, že nadále se magistrální delegace bude scházet jak ve svém celku, tak i v menších skupinkách – tak, aby bylo umožněno setkání členů zhruba každý měsíc. Toto rozhodnutí bylo přijato magistrálním delegátem doc. Tomášem Parmou po konzultaci generálního guvernéra řádu, Leonarda Viscontiho.

Ze setkání v Olomouci dne 25.1.2023

Setkání olomoucké skupiny proběhlo dne 25. ledna 2023 v olomouckém arcibiskupském paláci, v jejíž soukromé kapli řádový kaplan P. Milan Palkovič, člen rady a církevní cereminář, celebroval mši sv. Účastníci pokračovali v neformálním setkání spojeném s občertvením.

Setkání v Praze se uskutečnilo ve středu dne 1. února 2023 v arcibiskupkém paláci, v jehož soukromé kapli celebroval mši sv. pražský arcibiskup Jan Graubner, řádový velkopřevor. Během schůze, která následovala, předal magistrální delegát pověření dr. Danielu Battagliovi, jenž bude organizačně zajišťovat neformální setkávání pražské skupiny.

2023-02-01 Praha

Back To Top