Skip to content

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok !

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
přeje všem přátelům našeho řádu a Svaté země
vše nejlepší o svátcích Narození Páně i v celém nastávajícím roce, který nám Pán dává!

Nachystali jsme pro Vás také překlad duchovní úvahy kardinála velmistra,
zveřejněné v posledním čísle řádového Newsletteru.

Back To Top