Skip to content

Zářijová investitura v Arcibiskupském paláci

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého Arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu, svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu pasoval Miroslava Pišťáka, emeritního primátora města Prostějova.

Ve své homilii Mons. Jan Graubner zdůraznil, že „jako rytíři Svatého hrobu se hrdě hlásíme ke kříži Kristovu, který máme ve znaku. Oslavovat kříž je však možné jen tehdy, když je dobře pochopen. Otec nám z lásky k lidem daroval sám sebe ve svém Synu. Syn z lásky k nám a z poslušnosti k Otci přijal kříž a na něm ukázal lásku k nám až do krajnosti. On se nejen stal jedním z nás, nejen opustil slávu nebe, ale stal se odsouzencem, vyvrhelem popraveným mimo město, tím posledním, ač spravedlivý, stal se pohrdaným, protože vzal na sebe naše viny i s jejich důsledky. Proto okouší opuštěnost Bohem. Kvůli nám se sám stal hříchem, který vzdaluje od Boha a vrhá do temnoty, do samoty bez útěchy. On však svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že bere smysl životu a všemu, co smrtí končí. Kristus dal smrti smysl, když z ní udělal oběť z lásky. Proto vzal smrti všechnu moc a zvítězil nad ní.“

Back To Top