Skip to content

Lékaři a zdravotníci jsou s nemocnými

V těchto měsících zcela mimořádné situace ve zdravotnictví jsme obzvláště nablízku modlitbou a v myšlenkách nemocným a zdravotníkům. U příležitosti svátku svatého Kamila de Lellis byl hlavním celebrantem mše svaté v římské Nemocnici svatého Jana kardinál Fernando Filoni, velmistr řádu, který se ve své promluvě zaměřil na ty, kteří procházejí zkoušku nemoci a kdo se denně věnují jejich léčbě. „V každé nemocnici se soustřeďují dvě výzvy: zdraví nemocných a zdraví těch, kteří se věnují překonání chorob; v každé nemocnici jsou místa utrpení, naděje a služby profesionálních dovedností. Nemocnice nikdy nebude jen pracovištěm jako mnohá ostatní“.

Zamýšlel se především nad tím, co jsme prožili v tomto velmi vypjatém období, kde byli lékaři, sestry a zdravotnický personál v první linii. „Nikomu v těchto posledních dnech nechyběli slzy a vyjádření tak mnoha osob tváří tvář k bezmoci léčby nesčetných pacientů hospitalizovaných na COVID – 19, vycházely z nás emoce vysoké lidské a duchovní citlivosti. Nikdy nezapomeneme na smutek těch, kteří nemohli vidět návrat svých milovaných do domovů, nebo úzkost těch, kteří čekají na lékařskou prohlídku, nebo na radost těch, kteří byli vyléčeni.“

Na tuto výzvu přítomného okamžiku nás velmistr Řádu Božího hrobu vyzval odpovědět pevným opřením se o Boží slovo: „V mezích medicíny, z pohledu slabosti ba dokonce smrti, kde je Bůh? Nebyla ale právě toto otázka, na kterou přišel Kristus odpovědět? A Jan Křtitel, který k němu poslal některé ze svých učedníků, aby zjistili, zda je on ten Kristus, těm Ježíš odpověděl: „ Jděte  a povězte Janovi co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištěni, hluší slyší, mrtví vzkříšeni, chudým je zvěstována dobrá zpráva (srv. Lk 7,22). Struně řečeno, Ježíš hovoří o Bohu, kterému není lhostejné trpící lidstvo a že on sám se ztotožňuje s nemocným: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě, a …všechno, co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mě jste učinili“ (Mt 25, 36.40).

Rytíři a dámy Řádu Božího hrobu již po léta ve Svaté zemi velkoryse podporují některá excelentní zdravotnická zařízení. Mezi nimi si chceme připomenout dvě, která zahrnují životní běh od počátku do konce: Dětskou nemocnici Caritas v Betlémě, jedinou dětskou nemocnici v Palestině a Nemocnici svatého Ludvíka v Jeruzalémě, která se specializuje na paliativní péči a často doprovází s láskou a úctou své pacienty ze všech náboženství až ke smrti. Kromě těchto zařízení jsou další organizace jako třeba Effeta, také v Betlémě, která vzdělává děti a mladistvé s poruchami sluchu a řeči, nebo Centrum Panny Marie v Ammánu které pracuje s mladými s postižením, a nabízejí různé služby odpovídající na jak na jejich zdravotní potřeby, tak zároveň i na ty sociální a lidské.

Členům řádu není lhostejné fyzické, psychické a duchovní utrpení nemocných, a komu je potřebné poskytnout léčku, nebo kdo léčbu poskytuje, tak právě v této době na tyto všechny pamatujeme i v modlitbě. Jak připomíná velmistr řádu, kardinál Fernando Filoni: „Nemocnice je buď místem hluboké lidskosti a službou lásky při naplňování lékařské profesionality, nebo je místem studených lékařských odborností“. A uzavírá: „Ať vám Pán žehná: nemocným, lékařům i zdravotnímu personálu“.

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu, – pž –

Back To Top