Skip to content

Palazzo della Rovere – vybrán nájemce

Dne 10. března 2023 Řád Božího hrobu uzavřel smlouvu se společností Benefit skupiny Fort Partners, jíž svěřuje postatnou část Paláce della Rovere na římské via della Conciliazione do nájmu za účelem provozování hotelových služeb zajišťovaných skupinou Four Seasons.

Smlouva s předchozím nájemcem byla ukončena před několika lety a od roku 2020 se řád snažil získat kvalitního nájemce pro strukturu paláce, jenž by zajistil a financoval opravy a údržbu této vrcholně renesanční památky. V této záležitosti Řád jednal s odpovídajícími úřady Svatého Stolce, neboť se jedná o mimořádný administrativní úkon, byť se na něj nevztahují se na něj „Normy o tranparentnosti, kontrole a konkurenci veřejných kontraktů Svatého Stolce a Vatikánského městského státu“ vydané papežem Františkem 1. června 2020. Výběr z nabídek různých společností byl hodnocen mezinárodní expertní komisí.

Vybraná společnost na sebe plně převezme náklady na restaurování a úpravu paláce ve výši 54 mil €, která umožní provozování hotelu s 55-60 pokoji a zahradní restaurace v historickém prostředí vzdálenám 3-5 minut chůze od vatikánského náměstí sv. Petra. S otevřením hotelu se počítá ve Svatém roce 2025.

Řádu Božího hrobu se v důsledku platby nájmu otevře možnost financovat z tohoto zisku provozní náklady Rady velmistra a věnovat plně dary členů i ostatnách dobrodinců ve prospěch Svaté země.

Zdroj: Oficiální tisková zpráva Rady velmistra ze 14. 3. 2023.

Back To Top