Skip to content

Řádový Newsletter č. 66 (podzim 2022)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 66 – podzim  2022), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky).

Úvodní slovo kardinála velmistra se zaměřuje na významné 175. výročí obnovení Latinského patriarchátu jeruzalémského v roce 1847, kdy papež bl. Pius IX. vydal breve Nulla celebrior. Kardinálův úvodník je doplněn stručným životopisem prvního novodobého rezidenčního patriarchy Giuseppa Valergy.

V Newsletteru můžete dále nalézt zprávu o nedávné konzistoři, kde byli jmenování noví kardinálové, z nichž čtvrtina jsou členové Řádu Božího hrobu. Meditace kardinála Fortunata Frezzy, řádového ceremoniáře, se inovativním způsobem zabývá pěti ranami Kristovými. Další článek se zabývá popisem role Řádu Božího hrobu v Unii charitativních děl pro východní církve (ROACO), která je organizací již vede a zřizuje vatikánské Dikasterium pro východní církve. Podrobně je věnována pozornost ceně „Člověk smíření a pokoje 2022“, která byla udělena kardinálu Fernandovi Filonimu, a o jeho cestě do Polska a Francie.

Zprávy z řádového života jsou zaměřeny na setkání severoamerických místodržitelů, které sse odehrálo v kalifornské Passadeně  ve dnech 2.-4.  června 2022. Přijetí velvyslanců afrických zemí v Palazzo della Rovere mělo směřovat k rozšíření přítomnosti Řádu na africkém kontinentu, jenž podle slov papeže Benedikta XVI. představuje  kontinent naděje, odkud vyzařuje radost víry. Následují rubriky „Hlasy ze Svaté země a „Zprávy z místodržitelství.“

Na závěr se nachází další ze série článků věnovaných řádovým kostelům na světě, v tomto čísle konkrétně jde o kostel Santa Maria della Pace v Miláně.

Back To Top