Skip to content

Jeruzalém: patriarcha Pizzaballa vyzývá k modlitbě za mír o svatodušní vigilii

K eskalující situaci ve Svaté zemi se patriarcha Pizzaballa vyjádřil ve svém stanovisku z 9. května 2021. Situaci shrnul Sami El-Jussef, vrchní vedoucí exekutivy Latinského patriarchátu jeruzalémského těmito slovy: „Můžeme pouze doufat a modlit se za to, aby byl znovu nastolen o nejrychleji pokoj, aby se ukončilo trápení, zbytečné ztráty životů a ničení majetků. Ještě zásadnější je, že klid nutný, aby se obnovily lidské mysli a daly se pohnout na jinou cestu, na níž se ke všem Božím dětem bude přistupovat rovně a s důstojností. Zoufalou potřebou této doby je určiti hlavní příčiny tohoto nekončícího konfliktu, aby spravedlnost a mír převládly. Kdyby bilióny, které byly promrhány na válku a ničení byly investovány do rozvoje, výchovy, zdravotní péče, vytváření pracovních příležitostí a infrastrukturu, Gaza i celá Svatá země by nyní byly daleko lepším místem. Modleme se, aby se vrátil zdravý rozum, a současná nepřátelství aby okamžitě skončila. Jinak se bohužel nedokážeme vyhnout temným dobám před námi! Držte nás svými modlitbami, protože jenom zázrak může zachránit Svatou zemi od budoucí katastrofy, která se na nás řítí.“ (Reflexe a aktuality ze Sv. země, 14. května 2021)

Patriarcha dále uvedl ve svém rozhovoru pro server Vatican News, „izraelsko-palestinská otázka, i když se v poslední době neobjevovala v mezinárodní agendě a nemluvilo se o ní, nebyla nikdy vyřešena, tejně jako nebyla nikdy vyřešena otázka Jeruzaléma a budoucnosti tohoto města.  Takové otázky se neřeší ani demonstrací síly, ani vynucování z jedné nebo ze druhé strany, lze je vyřešit jedině všeobecnou dohodou. Rána byla přikryta, ale nebyla ošetřena. Když byl nyní odstraněn obvaz, tuto hlubokou ránu máme znovu před očima. Příčiny jsou stále stejné, a nikdy ještě nebyly seriózně řešeny. … V minulosti jsme již zažili pokusy o vojenské nebo válečné řešení. V dlouhodobé perspektivě však nepřinesla konkrétní výsledky… Vojenské řešení jen povede k sutinám, frustracím a především k nenávisti mezi všemi. Je třeba hledat jiné cesty. Je zapotřebí vést dialog. Problém je, že zde mezi sebou lidé nemluví.“

Patriarcha společně s řeholními představenými Svaté země vyzvali všechny věřící, aby se připojili k modlitbě za klid v Jeruzalémě a mír ve Svaté zemi během letošní svatodušní vigilie (22. května 2021). „Jediná věc, kterou můžeme dělat, je modlit se a prosit všechny, koho známe, aby se sjednotili v modlitbě. Připravujeme zvláštní vigilii před Letnicem za mír… Vytvořit modlitební řetěz je jediná věc, kterou můžeme dělat, kromě toho, že budeme odsuzovat násilí a opakovaně to připomínat“, uzavřel patriarcha Pizzaballa svůj rozhovor pro Vatican News.

Zdroje: Stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského, 13. května 2021; 14. května 2021. Vatican News 14. května 2021.
Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, květen 2021.

Back To Top