Skip to content

Česká magistrální delegace oslavila svátek Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami

V sobotu 30. října 2021 oslavila Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského svátek Panny Marie, Královny Svaté země, hlavní řádové patronky a ochránkyně. Oslava se konala během řádové pouti na Svatou horu u Příbrami, která je jedním z nejznámějších mariánských poutních míst v Čechách. Mši svatou sloužil J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, s textem jeho kázání se můžete seznámit na těchto stránkách. Po mši sv. následovala krátká mariánská pobožnost se zpěvem loretánských litanií, po níž se přítomní členové magistrální delegace, kandidáti na členství i jejich rodiny setkali společně s Mons. Balvem na společné večeři v refektáři přilehlého kláštera Otců redemptoristů.

 

Back To Top