Skip to content

Duchovní cvičení na Velehradě 2021

Ve dnech 10. až 12. července 2021 se rytíři a dámy české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského již počtvrté účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Kvůli pandemii Covid-19 byla letos duchovní cvičení přesunuta z doby postní až na počátek léta. Poprvé nebylo možno z kapacitních důvodů využít kněžský domov Marianum, ale zázemí jsme nalezli v exercičním domě Stojanov. Symbolicky jsme si tak mohli připomenout i letošní dvojí výročí olomouckého arcibiskupa dr. Antonína Cyrila Stojana (170. výročí narození a 100. výročí biskupského svěcení), kandidáta na kanonizaci a zakladatele tohoto poutního domu.

Duchovní cvičení vedl velkopřevor magistrální delegace, arcibiskup Mons. Jan Graubner, a účastnil se jí rovněž kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič, který vedl sobotní křížovou cestu. Vedle rytířů a dam byli na duchovní cvičení přizváni i čtyři zájemci o řádové členství.

Otec arcibiskup při duchovních cvičeních využil svých osobních zkušeností s onemocněním Covid-19, jež ho takřka přivedlo na práh Věčnosti, a které zpracoval v letos vydané knížce Zbožnost je užitečná ke všemu. Jsme šťastni, že se Otec arcibiskup z této těžké nemoci zotavil bez jakýchkoliv viditelných následků. Obzvlášť krásným zážitkem byla sobotní mše svatá slavená v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, poblíž Stojanova hrobu.

Během pátečního večera nás magistrální delegát doc. Tomáš Parma seznámil s novinkami v životě našeho řádu. Tou nejdůležitější bylo nedávné rozhodnutí České biskupské konference registrovat českou magistrální delegaci řádu Božího hrobu jako církevní právnickou osobu (byla tak zároveň zapsána i do rejstříku vedeného Ministerstvem kultury). Dále jsme byli seznámeni s obsahem nově vydaného a papežem Františkem promulgovaného Statutu řádu Božího hrobu, s Rituálem slavení a připravovanými Všeobecnými směrnicemi. Magistrálnímu delegátovi jsme poblahopřáli k úspěšné oborové habilitaci, přičemž jako habilitační práci obhájil svoji knihu o historii řádu Rytíři, dámy a poutníci z r. 2020.

Jsme vděčni našemu velkopřevorovi, že nám věnoval tři dny svého vzácného času a přispěl k hlubší duchovní formaci našeho společenství.

dr. Jan Lata, KHS

Back To Top