Skip to content

Řádový Newsletter č. 70 (říjen 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 70 – říjen 2023), který vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky).

V úvodním poselství se kardinál velmistr zamýšlí nad řádovým heslem „Deus lo vult – Bůh tomu chce“; jeho text můžete nalézt v českém překladu na našich stránkách.

Řádové  zprávy začínají článkem o gratulaci členů řádu a jeho vedení novému kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi po jeho kardinálské kreaci. Článek kardinála velmistra nás uvádí do zbožnosti k Panně Marii Královně Svaté země, následující článek mluví o přípravě na řádovou Konzultu, která se bude konat v listopadu 2023. Další články mluví o setkáních místodržitelů a magistrálních delegátů frankofonních zemí v Paříži a představitelů místodržitelství a magistrálnich delegací střední a východní Evropy v Praze. a zpravují o mimořádných výsledcích vykopávek v prostorách Palazzo della Rovere.

Následuje sekce zpráv ze Svaté země a zprávy ze života místodržitelství, kde lze nalézt zprávu o nedávné pražské investituře, jíž předsedal kardinál velmistr. V celém čísle je navíc použito více fotografií z Prahy.

Back To Top