Skip to content
Standarta České magistrální delegace, kterou požehnal kardinál Filoni v Praze, nám připomíná velmistrova slova: “Rytíři a dámy, jsme nositeli duchovního dědictví, dědictví Zmrtvýchvstání.”

Každé čtyři roky se podle našeho Statutu náš řád chystá na důležitou mezinárodní událost, Konzultu, všeobecné shromáždění místodržitelů za přítomnosti předsednictva Rady velmistra, v Římě. Je tomu tak i letos, a letos jsem chtěl, aby byli pozváni i velkopřevorové. Bude nás asi 150 účastníků ze všech kontinentů, a setkáme se nad tématem formace rytířů a dam. Přijme nás papež František na audienci, kde jej budeme informovat o výsledcích naší práce ještě před tím, než bude publikován závěrečný dokument, který bude v nejbližších letech novou „chartou“ pro formaci našich členů a zájemců o členství.

S výhledem na toto naše setkání bych chtěl pronést pár slov o našem heslu „Bůh tomu chce“. Někomu by mohlo připadat zastaralé anebo dokonce překonané. Ve skutečnosti, musíme tomuto mottu dát nový význam a odpovědět na otázku: „Co chce Bůh? Co chce od nás?“

Jako rytíři a dámy jsme nositeli duchovního dědictví, dědictví Zmrtvýchvstání, a jsme povoláni k tomu,a bychom svědčili, že Kristus žije dnes ve své Církvi. Apokalypsa mluví o „stánku Boha živého mezi lidmi“ (srv. Zj 21,3). MY jsme součástí Církve a jsme i součástí tohoto „stánku“ v samotném srdci lidství, v srdci světa. A v tomto náhledu nalézáme naši skutečnou perspektivu jako členové Řádu Božího hrobu!

Ale můžeme se ptát: jak můžeme dnes dávat najevo přítomnost Kristovu? Nejprve tím, že se budeme starat o „nohy“ Církve, že jí budeme pokorně sloužit, aby mohla pokračovat ve svém poslání, jak to udělala Marie z Betánie, když umyla a pomazala nohy Ježíšovy. Kristovu přítomnost však budeme projevovat světu také tím, že budeme mít na srdci Církev-Matku v Jeruzalémě. Vzdyť už svatý Pavel vyzýval křesťany, aby jí projevovali mimořádnou pozornost a péči, a tak to mají dělat i místní církve do nichž patří každý z nás.

Naše šlechtictví není dědičné, drazí bratři a drahé sestry, ale je odvozeno z duchovního dědictví Ježíšova, jehož jsme nositeli, z jeho Zmrtvýchvstání, z naší starostlivosti o mateřskou Církev v Jeruzalémě, která je univerzálním úkolem pro všechny místní církve, protože v jisteém slova smyslu jsme vnuky této církve.

Konzulta nám pomůže prohloubit význam tohoto poslání, pomůže nám nalézt ty nejlepší možnosti a způsoby, jak doprovázet nové členy, aby toto poslání přijali za své horlivě, abychom přiváděli další ženy a muže k následování našeho příkladu, protože jsou k tomu přitahováni, protože jsou přitahováni láskou.

Fernando kardinál Filoni, velmistr

Zdroj: Poselství velmistra, Newsletter 70/2023, s. 1-2.. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, říjen 2023.

 

Back To Top