Skip to content

Velkopřevor České magistrální delegace rytířem velkého kříže

Na tradičním adventním setkání České magistrální delegace Řádu Božího hrobu dne 9. prosince 2023 v Olomouci bylo předáno Mons. Janu Graubnerovi, velkopřevorovi magistrální delegace, povýšení do stupně rytíře velkého kříže. Podobně jako většina rytířských řádů i civilních vyznamenání, i Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského rozlišuje ve třídě rytířů a dam čtyři stupně (které vzdáleně připomínají vojenské hodnosti), z nichž nejvyšší je právě stupeň rytíře nebo dámy velkého kříže. V dnešní době se v případě duchovních, kteří jsou členy Řádu Božího hrobu, uděluje obvykle pouze kardinálům. Řádový velmistr kardinál Filoni však na žádost členů magistrální delegace ocenil zásluhy pana arcibiskupa o Českou magistrální delegaci a tento stupeň udělil právě Mons. Graubnerovi jako prvnímu členovi České magistrální delegace.

Po roce 1918 je pak arcibiskup Jan Graubner šestým rytířem velkého kříže z českých zemí: mezi jeho předchůdce patřili starobrněnský opat František Saleský Bařina (1863–1943), prezident prof. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), první československý místodržitel dr. Jan Jiří Rückl (1900–1938), nuncius Pietro Ciriaci (1885–1966) a kardinál Karel Kašpar (1870–1941). Hodnost rytíře velkého kříže Řadu Božího hrobu byla naposledy udělena v roce 1933 právě kardinálu Kašparovi, a objevuje se u nás po takřka devadesáti letech.

Za poskytnutí fotografií děkujeme společenství „Člověk a víra“. Fotogalerie z adventního setkání je dostupná na serveru Člověk a víra.

Back To Top