Skip to content

Povýšení Miroslava Pišťáka

Dne 11. prosince 2020 proběhlo předání diplomu a insignie komtura Řádu Božího hrobu panu Miroslavu Pišťákovi, emeritnímu primátorovi města Prostějova. Miroslav Pišťák je jedním ze zakládajících členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu, jehož členem je již od září 2014. V ndůsledku zhoršené epidemiologické situace předání diplomu a insignií proběhlo soukromě v Prostějově, za účasti magistrálního delegáta a vicekancléře dr. Petra Pořízky. Velkopřevor Mons. Jan vse k předání připojil duchovně, protože byl v této době hospitalizován. Česmá magistrální delegace děkuje svému zakládajícímu členovi a vyjadřuje mu své srdečné blahopřání.

Back To Top