Skip to content

Nový velmistr Řádu Božího hrobu

Dne 8. prosince 2019 papež František přijal rezignaci kardinála Edwina Fredericka OBriena na úřad velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, kterou podal při dosažení věku 75 let v dubnu 2014. Papež zároveň jmenoval velmistrem Božího hrobu Fernanda kardinála Filoniho, dosavadního prefekta Kongregace pro evangelizaci národů. „Chci přivítat Jeho Eminenci kardinála Filoniho jako velmistra. Jeho dlouhá a rozsáhlá pastorační a administrativní zkušenost ve službách naší všeobecné Církve bude při vedení Řádu na jeho budoucí cestě velmi cenná. Nabízím mu svou plnou bratrskou podporu a modlím se za neustálou přímluvu Blahoslavené Panny Marie, Královny Svaté země,“ uvedl kardinál OBrien v poselství, jímž uzavřel své působení řádového velmistra.

Back To Top