Skip to content

Říjnová oslava Panny Marie Královny Svaté země: jmenováno nové vedení české delegace

V poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách se v sobotu 19. října 2019 uskutečnila oslava svátku Panny Marie, Královny Palestiny a patronky řádu Božího hrobu. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, velkopřevor české magistrální delegace. Po mši svaté následovala pobožnost – společná modlitba za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém východě. Součástí řádové oslavy svátku Panny Marie byla sbírka při bohoslužbě, jejíž výtěžek bude určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Při této příležitosti magistrální delegát dr. Tomáš Parma se souhlasem prezidia Rady velmistra a velkopřevora J. Graubnera jmenoval nové vedení české magistrální delegace. Rada české delegace bude v následujícím funkčním období pracovat v tomto složení: sekretář dr. Petr Pořízka; duchovní ceremoniář P. Mgr. Milan Palkovič; pokladník dr. Daniel Battaglia a laický ceremoniář: dr. Jan Lata. Delegát T. Parma zároveň předal diplom a příslušné insignie P. Milanu Palkovičovi, jenž byl povýšen do hodnosti rytíře-komtura. P. Palkovič pravidelně a dlouhodobě organizuje poutě do Svaté země, poutníky jednotlivými poutními místy osobně provází, a pomáhá jim tak poznat vzácná místa, kde vznikaly biblické dějiny Starého a Nového zákona, a napomáhá zprostředkovat hluboký nábožensko-duchovní prožitek poutníků.

FOTOGALERIE: řádová oslava ve Křtinách
Back To Top