Skip to content

Kardinál velmistr promulgoval nový řádový rituál

O slavnosti svatého Josefa, 19. března 2021, promulgoval kardinál velmistr nový Rituál slavení Řádu Božího hrobu. Rituál obsahuje obnovenou podobu tradiční ceremonie Vigilie před investiturou, samotné ceremonie řádové Investitury a také ceremonie pro uvedení do úřadu představitelů místních organizačních složek Řádu, místodržitelství a magistrálních delegací a jejich součástí.

Nový rituál komentoval generální guvernér Řádu, Leonardo Visconti di Modrone, těmito slovy: „Jde o práci, která je v souladu s duchem obnovy a zjednodušení, který chce papež František. Podobně jako Svatý Otec zanechal historii některé tituly, které charakterizovaly jeho poslání a upřednostnil titul „římský biskup“, i nový rituál zdůrazňuje postavu celebrujícího biskupa, který má duchovní moc investovat rytíře a dámu stejným způsobem, tím, že jim oběma pokládá na rameno biskupskou berlu nebo procesionální kříž.“

Kardinál Filoni doplnil ohledně obnovy symboliky: „V kolektivní imaginaci je meč spojen se středověkými rytíři a s jejich ctnostmi poctivosti, věrnosti, solidarity, cti, vznešenosti ducha, síly, sebezapření, obrany spravedlnosti a pravdy, ale především víry, naděje a lásky. Bohatá symbolika vigilie investitury rytířů a dam Božího hrobu jeruzalémského zachovává symboliku meče, ale také ostruh, přidává symbol nádob s vonnými mastmi (odkazující na ženy spěchající ke Kristovu hrobu, aby pečovaly o jeho Tělo), požehnání plášťů a insignií.“

K tomu dodal dále generální guvernér: „Během ceremonie investitury přijímáme naše poslání od autority Církve, svědčíme přede všemi věřícími o tom, že naše nasazení pro Svatou zemi se naplňuje ve víře ve Vzkříšeného a v duchu lásky, pokory a poslušnosti, ale s pohledem na skutečnost naší doby a na ty, kteří svou pozornost zaměřují na náš Řád.“

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH, 11. 5. 2021 a 14. 5. 2021.

 

Back To Top