Skip to content

První postní podcast kardinála Filoniho

„Modlitba a charita“
Podcast kardinála velmistra – č. 1 v době postní, 2. března 2022

V době postní jsme zváni k tomu, abychom duchovně i konkrétně prožívali rozměr modlitby a charity. Kardinál velmistr ve svém prvním postním podcastu (mluvená podoba je k dispozici italsky a anglicky) komentuje tato dvě témata a používá při tom i některé pasáže ze své knihy „A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ (s. 53-62). Přinášíme český překlad jeho textu, v němž jsou použity pasáže zatím nepublikovaného českého překladu celé knihy.

 

Back To Top