Skip to content

Jeruzalém – téma nového čísla časopisu Salve

Upozorňujeme na nově vydané číslo revue pro teologii a duchovní živost Salve (4/2020), jejímž tématem je Jeruzalém. Obsahuje řadu zajímavých článků z biblistiky, religionistiky i popis současné náboženské situace ve svatém městě. Jedním z příspěvků je přednáška jeruzalémského latinského patriarchy Pierbattisty Pizzabally o Jeruzalému v křesťanském pohledu. Patriarcha zdůrazňuje, že Jeruzalém je kulturním dědictvím celého lidstva a jeho existence není myslitelná bez přítomnosti Židů, muslimů i křesťanů, přičemž jedině zachování univerzální povahy města může udržet jeho skutečnou identitu.

Revue je doplněna reprodukcemi starých map Jeruzaléma i fotografiemi z jeho dnešních ulic.

Revue Salve lze objednat zde: https://salve.op.cz/

Back To Top