Skip to content

Prohlášení o rostoucím koloběhu násilností ve Svaté zemi

Prohlášení patriarchů a představených místních církví v Jeruzalémě

My, patriarchové a představení církví v Jeruzalémě vyzýváme všechny ke zdrženlivosti a k sebekontrole. Bez přestání jsme varovali před prudce rostoucím a nesmyslným koloběhem násilí, který zapříčiní pouze bolest a trápení pro všechny. Tento stav věcí zcela jistě přinese jen další krutosti a utrpení a oddálí nás od vytouženého pokoje a stability, které všichni tak hledáme.

Díváme se na tuto politováníhodnou situaci velmi zblízka a připadá nám, že šíření násilí, které vedlo od začátku nového roku k ničím neodůvodnitelným úmrtím 34 Palestinců a 7 Židů, jako by se stávalo něčím přetrvávajícím, něčím stálým. Bude určitě pokračovat a bude stále více eskalovat, pokud ovšem nedojde k rozhodnému zásahu lídrů společenství a politiků na všech stranách.

Všichni musíme společně pracovat na uklidnění současného napětí a na zahájení politického procesu založeného na pevných principech spravedlnosti, který by vedl k trvalému míru a rozvoji pro všechny. V souladu s tím vyzýváme v těchto velmi obtížných časech všechny strany, aby respektovaly a ctili náboženskou víru ostatních a aby ukázaly svůj respekt k víře jiných náboženství i respekt ke všem svatým místům a kultovním místům.

Bezprostředně po této nedávné tragické vlně násilností se modlíme za ty, kdo byli zabiti a zraněni a prosíme, aby Bůh stál blízko jejich rodinám a těm, kdo je milovali. Modlíme se také za uzdravení raněných a za to, aby Všemohoucí dal sílu a vytrvalost těm, kdo se o ně starají.

Prosme konečně, aby Bůh dal moudrost a rozvážnost politickým lídrům a vlivným osobám na všech stranách, a přivedl je k nalezení způsobů, které by nám pomohly překonat násilí, udržet bezpečnost našich místních společenství a neúnavně pracovat na nalezení spravedlivého a poklidného řešení pro naši milovanou Svatou zemi.

Jeruzalém, 29. ledna 2023

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského. Český překlad: © Česká magistrální delegace Řádu Božího hrobu, leden 2023

Back To Top