Skip to content

Bazilika Božího hrobu otevřena

V neděli 24. května 2020 se po dvou měsících znovu otevírá bazilika Božího hrobu a Zmrtvýchvstání v Jeruzalémě. Oznámení ve společné nótě františkánského kustoda Svaté země, Otce Francesca Pattona, řeckého ortodoxního patriarchy Teofila III. a arménského patriarchy Nourhana Manougiana také upřesňuje podmínky vstupu věřících. Do baziliky bude povolen vstup pouze těm, kdo nemají zvýšenou teplotu nebo příznaky infekce a mají odpovídající ochranné pomůcky na obličeji. Do chrámu může vstoupit pouze 50 osob současně, je zapotřebí respektovat bezpečnou vzdálenost dvou metrů a musejí se vyhnout projevům zbožnosti, jež jsou spojeny s fyzickým kontaktem (např. dotýkat se nebo líbat kameny, ikony, bohoslužebná roucha nebo personál baziliky).

Bazilika Božího hrobu byla uzavřena z bezpečnostních důvodů izraelskou policií 24. března 2020, aby se zabránilo šíření pandemie. Obřady řecké pravoslavné církve, latinské církve a církve arménské pokračovaly i v době uzavření baziliky, ovšem jen za účasti několika málo osob. Poprvé, co paměť sahá, byly obřady velikonočního týdne v bazilice slaveny bez přítomnosti věřících a byly pouze přenášeny televizí anebo prostřednictvím streamingu digitálních médií. Vedoucí představitelé abrahámovských náboženství (křesťanského, židovského a muslimského) se také 26. března 2020 sešli na radnici Svatého města a společně se modlili za konec pandemie.

„Koronavirus patří do kategorie pandemií, jedná se tedy o situace, které se v lidských dějinách pravidelně opakují. V minulosti jsme zažili morové nákazy, epidemie cholery, takže se nejedná o nic, co by tady již nebylo. Novost spočívá v našem kontextu, protože jsme si mysleli, že zvládneme vše prostřednictvím vědy, techniky a našich schopností. Najednou jsme znovu jako Adam, nazí, bezbranní. V tomto kontextu znovu získáváme vnímání našich limitů, což neznamená automaticky znovu vnímat Boha, náš vztah k němu a naši závislost na něm. Tato situace a jí podobné nám mají pomoci, abychom pochopili, že je ještě mnoho mimo to, co jsme si mysleli, že jsme schopni ovládnout. Jde o skutečnost, která by nás měla otevřít k novým úvahám o našem bytí a lidskosti, o naší existenci jako součásti Stvoření a o naší existenci věřících důvěřujících Bohu Otci, který se o nás stále stará, když nám dává onu plnost života, kterou slavíme o velikonocích a kterou jako křesťané nazýváme účastí na Kristově Zmrtvýchvstání,“ řekl kustod Svaté země Francesco Patton v rozhovoru pro Vatican News dne 26. března 2020.

Zdroj: Kustodie Svaté země.

Back To Top