Skip to content

Řádový Newsletter č. 72 (květen 2024)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 72 – květen 2024). Newsletter obvykle vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky).

Kardinál Pizzaballa se 1. května 2024 ujal svého titulárního kostela svatého Onufria na Janikulu.

Kardinál velmistr se ve svém úvodním poselství věnuje tématu vytrvalosti a důvěry v modlitbě. Newsletter dále reprodukuje velikonoční dopis, který adresoval papež František katolickým křesťanům ve Svaté zemi. Dále přináší zprávu o obřadu, jímž se 1. května 2024 kardinál Pierbattista Pizzaballa ujal svého titulárního kostela svatého Onufria na Janikulu.

Dopis kardinála velmistra a generálního guvernéra řádovým duchovním se zabývá jejich postavením v řádu a vhodně shrnuje předchozí direktivy velmistra a jeho rady v této důležité oblasti. Delší čánek je věnován jarnímu zasedání Rady velmistra dne 16. dubna 2024 a jednání, která probíhala . poprvé v provizorním úředním sídle rady (dočasný přesun úřadů je dán rekonstrukcí řádového sídla v Palazzo della Rovere).

Krátká zpráva informuje o přípravách jubilejní řádové pouti do Říma, která proběhne ve dnech 21. – 23. října 2025.

Podrobněji je popsána solidární pouť řádové Komise pro Svatou zemi, ketrá se zabývá především tíživou situací obyvatel Ježíšovy země. Zprávy z místodržitelství zmiňují oslavu 30. výročí existence místodržitelství v Lucembursku, mši při 20. výrocí jihoaustralského místodržitelství, návštěvu patriarchy Pizzabally v Budapešti, povýšením české magistrální delegace na místodržitelství a následnou děkovnou poutí do Říma. Zatím pomalé a opatrné obnově pouí do Svaté země je věnován další příspěvek. Popsány jsou i některé investitury, a zmíněna je především stále se rozšiřující zkušenost s „pážaty“ Božího hrobu – snahou o pochycení mladých kandidátů, kteří ještě nesplňují věkové kritérium 25 let.

Španělský komiks o řádu Božího hrobu, jeho autorkou je Pilarín Bayés de Luna popisuje další z článků 72. řádového Newsletteru. M9stodržitel Angelo Dell’Oro charakterizuje místodržitelství pro severní Itálii. Závěrečná stránka je již tradičně věnována jednomu z řádových kostelů, v tomto případě se jedná o kostel Notre-Dame du Sablon v Bruselu, ketrý je kapitulárním kostelem belgického místodržitelství.

© České místodržitelství Řádu Božího hrobu, květen 2024.

Back To Top