Skip to content

Příprava na jubilejní rok 2025

Svatý Otec František vyhlásil o slavnosti Nanebevstoupení Páně dne 9. května 2025 bulu začínající slovy Spes non confundit (Naděje nezklame), o níž se vce dozvíte na webu cirkev.cz. Bula upřesňuje průběh a náplň Svatého roku 2025, modlitební příprava je shrnuta v příslušné oficiální modlitební brožuře. Termín české národní pouti stanovila biskupská konference na dny 28. – 30. března 2025, Řád Božího hrobu bude společně slavit jubileum ve dnech 21. – 23. října 2025.

Přípravná modlitba Svatého roku 2025

Otče na nebesích,
ve svém Synu Ježíši Kristu, našem bratru,
daroval jsi nám víru
a skrze Ducha Svatého jsi do našich srdcí vlil lásku.
Dej, aby v nás víra a láska probudila
blaženou naději na příchod Tvého království.

Kéž nás Tvoje milost promění
na pozorné pěstitele sémě Evangelia,
které zúrodní lidstvo a vesmír
v důvěrném očekávání
nového nebe a nové země,
až se po porážce mocností Zla
navždy zjeví Tvoje sláva.

Kéž milost tohoto Jubilea
v nás, poutnících naděje, oživí
touhu po dobrech nebeských
a vleje do celého světa
radost a pokoj
našeho Vykupitele.

Tobě, svatý Bože,
ať patří na věčnosti
chvála a sláva na věky věků.
Amen

 

Back To Top