Skip to content

Požehnané vánoční svátky!

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem přístelům, příznivcům, dobrodincům i všem lidem dobré vůle pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Obraz dítěte narozeného v Betlémě je…

Pokračovat ve čtení

Duchovní cvičení na Velehradě 2021

Ve dnech 10. až 12. července 2021 se rytíři a dámy české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského již počtvrté účastnili duchovního cvičení na Velehradě. Kvůli pandemii Covid-19 byla…

Pokračovat ve čtení
Back To Top