skip to Main Content

Svátek sv. Pia X.

  • 21. 8. 2020

21. srpna slaví Církev i Řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat…

Pokračovat ve čtení
Back To Top