skip to Main Content

Svátek sv. Pia X.

  • 21. 8. 2020

Dne 21. srpna slaví církev i řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den…

Pokračovat ve čtení

Lékaři a zdravotníci jsou s nemocnými

  • 26. 7. 2020

V těchto měsících zcela mimořádné situace ve zdravotnictví jsme obzvláště nablízku modlitbou a v myšlenkách nemocným a zdravotníkům. U příležitosti svátku svatého Kamila de Lellis byl hlavním celebrantem mše svaté v římské Nemocnici…

Pokračovat ve čtení
Back To Top