skip to Main Content

Říjnová oslava Panny Marie Královny Svaté země ve Křtinách

V poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách se v sobotu 19. října 2019 uskutečnila oslava svátku Panny Marie, Královny Palestiny a patronky řádu Božího hrobu. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, velkopřevor české magistrální delegace. Po mši svaté následovala pobožnost – společná modlitba za křesťany ve Svaté zemi a na Blízkém Východě. Součástí řádové oslavy svátku Panny Marie byla sbírka při bohoslužbě, jejíž výtěžek bude určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Při této příležitosti magistrální delegát dr. Tomáš Parma se souhlasem řádového prezidia Rady velmistra a velkopřevora J. Graubnera jmenoval nové vedení české magistrální delegace. Zároveň předal diplom a příslušné insignie P. Milanu Palkovičovi, jenž byl povýšen do hodnosti rytíře-komtura. P. Palkovič pravidelně a dlouhodobě organizuje poutě do Svaté země, poutníky jednotlivými poutními místy osobně provází, a pomáhá jim tak poznat vzácná místa, kde vznikaly biblické dějiny Starého a Nového zákona, a napomáhá zprostředkovat hluboký nábožensko-duchovní prožitek poutníků.

Řádová oslava ve Křtinách (fotogalerie)

Říjnová Oslava Panny Marie Královny Svaté Země Ve Křtinách
Back To Top