skip to Main Content

Prohlášení katolických ordinářů ve Svaté zemi k plánu „Od míru k prosperitě“

Izraelsko-palestinský konflikt je již po několik desítek let v centru mnoha iniciativ a nabídek mírového řešení.

Již v minulosti jsme mnohokrát vyjádřili naše přesvědčení o tom, že žádná nabídka ani žádná seriózní perspektiva nemůže být dosažena bez dohody obou národů, Izraelců a Palestinců. Tyto nabídky musí být založeny na rovnosti práv a důstojnosti.

Předložený plán „Peace-to-Prosperity“ (Od míru k prosperitě) který byl včera představen, tyto podmínky nesplňuje. Neuznává důstojnost a práva Palestinců. Je nutné se na něj dívat jako na jednostrannou iniciativu, protože souhlasí s většinou nároků jedné ze stran, izraelské, a s jejím politickým programem. Na druhé straně tento plán nebere skutečně v potaz spravedlivé nároky palestinského lidu na svou vlast, svá práva a důstojnost své existence.

Tento plán nepřinese řešení, spíše zvýší napětí a pravděpodobně přinese více násilí a prolévání krve.

Chceme, aby byly respektovány dříve uzavřené dohody mezi oběma stranami a aby byly zkvalitňovány na základě naprosté lidské rovnosti mezi národy.

Vyzýváme církve na celém světě, aby se modlily za Svatou zemi, aby usilovaly o skutečnou spravedlnost a o mír, a aby byly hlasem těch, jejichž hlasu se nenaslouchá.

„Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaseto pro ty, kdo jsou strůjci pokoje.“ (Jak 3,18)

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu Jeruzalémského.

Prohlášení Katolických Ordinářů Ve Svaté Zemi K Plánu „Od Míru K Prosperitě“
Back To Top