Skip to content

Tomáš Parma: Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Olomouc, VFF 2020.


Počátkem října 2020 vychází na Univerzitě Palackého péčí Vydavatelství Filozofické fakulty mimořádný publikační počin, kniha Rytíři, dámy a poutníci. Publikace komplexně mapující dějiny řádu Božího hrobu, jednoho ze dvou rytířských řádů oficiálně uznávaných Vatikánem, se zaměřuje i na působení Řádu v českých zemích. V průběhu historie byla členy řádu Božího hrobu řada významných českých osobností. Za všechny jmenujme alespoň urozené poutníky z 16. století Jana IV. Zajíce z Hazmburka, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nebo erbovního měšťana Oldřicha Prefáta z Vlkanova. Členem řádu Božího hrobu jeruzalémského byl i náš první prezident T. G. Masaryk nebo předseda senátu Mořic Hruban (velkopřevorem byl v tehdejší době pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar). Autorem této obsáhlé publikace je nynější magistrální delegát řádu Božího hrobu pro Českou republiku dr. Tomáš Parma, jenž přednáší církevní historii na teologické fakultě UP, a je tak více než povolaný zaplnit pomyslnou mezeru ve výzkumu rytířských řádů v českém prostředí a pojednat o tématu na úrovni moderního historického výzkumu v celosvětovém měřítku. Původní historický výzkum vyúsťuje v pojednání o současnosti tohoto rytířského řádu, uznávaného mezinárodně a stojícího pod papežskou ochranou. Bohatě vypravená kniha plná barevných ilustrací a čítající takřka 450 stran je určena nejen zájemcům o problematiku rytířských řádů, ale také zájemcům o české dějiny. Součástí publikace je i obsáhlý seznam více než dvou set členů řádu z českého prostředí.

Níže přikládáme PDF soubor s obsahem knihy a předmluvou představitelů řádu a české magistrální delegace: t.č. velmistra řádu Božího hrobu v Jeruzalémě Edwina Fredericka kardinála O’Briena, velkopřevora české magistrální delegace Mons. Jana Graubnera a exdelegáta dr. Jiřího Pořízky.

Back To Top