Skip to content

Modlitba může pohnout s daleko více věcmi, než se kterými můžeme pohnout my. Chtěl bych Vás proto požádat, abyste mezi své každodenní modlitby zařadili i prostou modlitbu sv. Františka z Assisi, jehož duchovní synové toho v posledních osmi stech letech tolik udělali nejenom pro křesťany, ale také pro všechny obyvatele Svaté země:

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje:
kde je nenávist, ať přináším lásku,
kde je urážka, ať přináším odpuštění,
kde je nesvornost, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň,
ať nechci být tolik utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.

Neboť je toto: kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.

Ať modlitba svatého Františka dojde svého naplnění v našem životě a v životě Země, kterou miloval, o kterou se jeho duchovní synové tak dobře starali a starají, Země, kterou také všichni rytíři a všechny dámy Božího hrobu milují a kterou považujeme za Svatou!

Kardinál John Patrick Foley v Řádovém Newsletteru 16, září 2009

Modlitba ve zhudebněné české verzi: Kancionál, č. 928

Back To Top