Skip to content

John Patrick kardinál Foley (1935–2011)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 2007–2011

John Patrick Foley (11. listopadu 1935, Darby, Pennsylvania – 11. prosince 2011, Filadelfie, Pennsylvania) se stal knězem v roce 1962. Poté v Římě studoval mimo jiné i žurnalismus a komunikaci prostřednictvím masmédií. Po působení v tomto oboru ve Spojených státech jej papež Jan Pavel II. povolal do Říma, aby v letech 1984–2007 stál v čele Papežské rady pro sdělovací prostředky. Již v roce 1984 přijal biskupské svěcení. Poté, co jej papež Benedikt XVI. jmenoval velmistrem Řádu Božího hrobu, byl jmenován i kardinálem. Na začátku roku 2011 rezignoval na funkci řádového velmistra ze zdravotních důvodů, zákeřná leukémie již 11. prosince téhož roku ukončila jeho život.

Jeho působení znamenalo velký nárůst členů řádu Božího hrobu, a došlo během něj mj. i k prvnímu neúspěšnému pokusu o obnovu řádového života v České republice.

V oděvu rytířů a dam Božího hrobu jeruzalémského se veřejně ztotožňujeme s vírou v Ježíše Krista, který byl pro nás ukřižován a vstal ze smrti, ale také se otevíráme oběti za naše křesťanské bratry ve Svaté zemi. Řádový oděv je trvalým svědectvím naší lásky k Ježíšovi a k našim sestrám a bratřím v oné zemi, kterou posvětily život, smrt a zmrtvýchvstání Páně.

kardinál Foley, poselství členům řádu v září 2010 (řádový Newsletter č. 20 z roku 2010)

Materiální pomoc ve Svaté zemi je nesmírně důležítá, ale není prvotním cílem našeho Řádu. Jeho hlavním cílem je duchovní růst našich členů ve sjednocení se Zmrtvýchvstalým Pánem, o němž vydávají svědectví ve svém životě.

kardinál Foley, úvodní slova k řádovéročence „AD 2009“

Back To Top