Skip to content

Giuseppe Caprio (1914–2005)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 1988–1995

Giuseppe kardinál Caprio (15. listopadu 1914, Lapio – 15. října 2005, Řím) pocházel z italské Kampánie, po teologických studiích byl roku 1938 vysvěcen na kněze. Následně pokračoval ve studiích, začal pracovat na vatikánském Státním sekretariátu a po roce 1947 byl činný jako papežský diplomat. Roku 1961 přijal biskupské svěcení, následně se účastnil i druhého vatikánského koncilu (1962–1965). Roku 1979 se stal kardinálem. Velmistrem Řádu Božího hrobu byl v letech 1988–1995. Na jeho žádost prohlásil v roce 1994 papež sv. Jan Pavel II. za ochránkyni Řádu Božího hrobu Pannu Marii, Královnu Svaté země. Kardinál Caprio zemřel v Římě dne 15. října 2005.

 

Back To Top