Skip to content

Eugène Tisserant (1884–1972)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 1960–1972

Tisserant znak
Znak kardinála velmistra Tisseranta v podání A. Volbortha.

Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent kardinál Tisserant (24. března 1884, Nancy – 21. února 1972, Albano Laziale) byl jedním z největších odborníků své doby na orientální jazyky. Na kněze byl vysvěcen v rodném Nancy v roce 1907, pracoval ve vatikánské knihovně, zasloužil se o normalizaci vztahů mezi Francií a Svatým stolcem po roce 1920. Roku 1936 byl kreován kardinálem, roku 1937 přijal biskupské svěcení. Působil jako představený různých vatikánských kongregací, mj. i Kongregace pro východní církve. Byl jedním z nejvlivnějších mužů římské kurie. Zúčastnil se tří konkláve (volebních shromáždění papeže), v letech 1939, 1958 a 1963. V průběhu II. vatikánského koncilu byl členem předsednické rady koncilu. Velmistrem Řádu Božího hrobu se stal v roce 1960 a byl jím až do své smrti roku 1972.

V říjnu 2021 jej izraelský Památník holokaustu v Yad Vashemu prohlásil za spravedlivého mezi národy, protože pomáhal mnohým židovským rodinám v Itálii během druhé světové války, mnohé z nich osobně ukrýval a přispěl k záchraně jejich života. Tisserant je tak osmým kardinálem, který obdržel titul „spravedlivý mezi národy“.

Média

.

Back To Top