skip to Main Content

Eugène Tisserant (1884–1972)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 1960–1972

Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent kardinál Tisserant (24. března 1884, Nancy – 21. února 1972, Albano Laziale) byl jedním z největších odborníků své doby na orientální jazyky. Na kněze byl vysvěcen v rodném Nancy v roce 1907, pracoval ve vatikánské knihovně, zasloužil se o normalizaci vztahů mezi Francií a Svatým stolcem po roce 1920. Roku 1936 byl kreován kardinálem, roku 1937 přijal biskupské svěcení. Působil jako představený různých vatikánských kongregací, mj. i Kongregace pro východní církve. Byl jedním z nejvlivnějších mužů římské kurie. Velmistrem Řádu Božího hrobu se stal v roce 1960 a byl jím až do své smrti roku 1972.

Krátký film z oslavy šedesáti let kněžství kardinála Tisseranta.

 

 

Back To Top