Skip to content

Michel Sabbah (*1933)
Latinský patriarcha jeruzalémský (1987–2008)
Velkopřevor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1987–2008)

Michel Sabbah se narodil dne 19. března 1933 v Nazaretu a po studiích v patriarchálním semináři v Bejt Džalá byl 28. června 1955 patriarchou Albertem Gorim v nazaretském salesiánském kostele vysvěcen na kněze. Dále studoval především arabštinu a islamologii, v roce 1971 obhájil doktorskou práci z arabské filologie na pařížské= Sorbonně. V letech 1980-1988 byl rektorem Betlémské univerzity, v roce 1988 se stal kanovníkem Baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. 11. prosince 1987 byl jmenován latinským patriarchou jeruzalémským, biskupské svěcení přijal z rukou papeže Jana Pavla II. ve vatikánské bazilice v Římě (spolukonsekrátory byli pozdější kardinálové Eduardo Martínez Somalo a Giovanni Battista Re) o svátku Zjevení Páně, 6. ledna 1988. Již 11. ledna přijal pallium a 17. ledna se ujal svého úřadu v Jeruzalémě. Zároveň zastával funkci velkopřevora Řádu Božího hrobu.

Michel Sabbah byl prvním arabským Palestincem na patriarchálním stolci v Jeruzalémě. Jeho jmenování se časově shodovalo s počátky palestinské intifády a bylo doprovázeno kritikou izraelské politiky ze strany papeže, a proto jej stát Izrael přijal velmi kriticky. Patriarcha se rychle stal předním představitelem palestinských křesťanů, spolu s ortodoxním patriarchou Theofilem III. (*1952), a velmi intenzivně se zasazoval za práva palestinského lidu. Zastával pozice řešení dvou států (Palestiny a Izraele), a nárokoval právo na návrat palestinských uprchlíků. Byl také velkým kritikem stavby separační izraelské zdi a vyzýval k ukončení okupace západního břehu Jordánu.

Je nutné věřit v naši schopnost milovat, ve schopnost nás všech, Izraelců i Palestinců. Jsme schopni milovat a chovat se spravedlivě vůči sobě samým i vůči druhým. – Patriarcha Michel Sabbah 11. dubna 2006

V roce 2000 přijal patriarcha Sabbah ve dnech 20. – 26. března návštěvu Sv. Otce Jana Pavla II. ve Svaté zemi. V roce 2006 se stal velkodůstojníkem francouzské Čestné legie. Již v roce 2005 se stal jeho koadjutorem biskup Fouad Twal, v den svých 75. narozenin (19. března 2008) podal papeži svou rezignaci, která byla přijata. Na děkovné mši v getsemanské bazilice dne 21. června 2008 předal Fouadu Twalovi symbolicky pastýřský kříž.

Dokumenty a projevy patriarchy Michela Sabbaha

Back To Top