skip to Main Content

Giacomo Giuseppe Beltritti (1910–1992)
Latinský patriarcha jeruzalémský (1970–1987)
Velkopřevor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1970–1987)

Narodil se 23. prosince 1910 v piemontském Peveragnu. V roce 1926 odešel do Svaté země a začal studovat v patriarchálním semináři v zajordánském Bejt Džalá. Na kněze byl vysvěcen 15. dubna 1933. Jako kněz se nažil pomáhat místním křesťanům zejména po vzniku státu Izrael v roce 1948 a po izraelském obsazení západního břehu Jordánu v tzv. šestidenní válce v roce 1967. Pomohl mnoha Palestincům k útěku.

Papež Pavel VI. jej 21. září 1965 jmenoval titulárním biskupem kanaským a koadjutorem patriarchy Goriho. Biskupské svěcení přijal 10. října téhož roku z rukou patriarchy Goriho, spolusvětiteli byli melchitský archieparcha Michail Assaf a jeruzalémský světící biskup Hanna Kaldany. Beltritti se pak krátce účastnil i závěrečného čtvrtého období druhého vatikánského koncilu. Po smrti patriarchy Alberta Goriho v listopadu 1970 se stal jeho nástupcem. V čele jeruzalémského patriarchátu latinského stál celých 17 let, kdy podnítil mnoho mladých Palestinců ke kněžství a dotvořil systém škol patriarchátu.

Jako velkopřevor řádu Božího hrobu zažil zásadní změnu ve svém postavení, kdy se po schválení řádového Statutu v roce 1977 velkopřevor stal opět druhým nejvyšším řádovým dignitářem po kardinálu velmistrovi.

Papež Jan Pavel II. přijal jeho rezignaci na funkci patriarchy z důvodu dosažení věkového limitu dne 11. prosince 1987. Emeritní patriarcha se přestěhoval do Dejr Rafat, kde je svatyně Panny Marie, Královny Svaté země, kterou pomáhal malovat v době svých seminárních studií. Bydlel v tamním klášteře, a v místní farní škole vyučoval katechismus. Zemřel během jedné z návštěv Jeruzaléma ve spánku dne 1. listopadu 1992. Je pohřben v konkatedrále jeruzalémského patriarchátu.

Jeho nástupcem se stal Mons. Michel Sabbah, první rodilý Palestinec v úřadu latinského patriarchy jeruzalémského.

Zdroj: Giacomo Beltritti, 82; Was Jerusalem Prelate. The New York Times, 4. 11. 1992, s. 25.

Projevy patriarchy Beltrittiho

Back To Top