Skip to content

Agostino Borromeo
generální místodržitel Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

Agostino Borromeo se narodil 24. ledna 1944 v Orenu u Milána jako syn hraběte Giovanniho Ludovica Borromea d’Adda a Egidie dei Conti Cigala Fulgosi. Pochází z hraběcího rodu Borromeů (Boromejských), z níž pocházel i sv. Karel Boromejský.

Po studiích politologie na římské Sapienze se na této univerzitě stal řádným profesorem novověkých dějin církvea jako takový byl publikačně velmi aktivní, Je členem mnoha prestižních organizací a spolků, držitelem mnoha ocenění. Členem řádu Božího hrobu se stal v roce 1985 jako rytíř velkého kříže, později se stal rytířem kolany. O roku 1995 je členem Rady velmistra Ř8du Božího hrobu, v letech 2002–2004 byl řádovým kancléřem, v letech 2009–2017 zastával funkci generálního guvernéra. Od 27. července 2017 je generálním místodržitelem Řádu, jeho funkce byla prodloužena na další čtyři roky dne 3. srpna 2021. Dne 25. dubna 2023 podal kardinálu velmistrovi demisi na svou funkci, a byl následně jmenován čestným generálním místodržitelem. Zemřel dne 4. února 2022 v Římě.

Hrabě Borromeo stál jako generální guvernér u zrodu české magistrální delegace, osobně se zúčastnil první řádové investitury v ČR dne 17. dubna 2015 v olomoucké katedrále.

Rozhovor s Agostinem Borromeem a Leonardem Viscontim při předávání úřadu generálního guvernéra (2017).

Back To Top