Skip to content

kardinál Canali

Nicola kardinál Canali
protektor Řádu Božího hrobu (1940–1949)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1949–1961)

Nicola Canali (6. VI. 1874, Rieti – 3. VIII. 1961, Vatikán) přijal po studiích v roce 1900 kněžské svěcení, a pak začal pracovat ve vatikánském Státním sekretariátu. V letech 1903–1908 byl osobním sekretářem kardinála Raffaela Merry del Vala, pak se stal substitutem Státního sekretariátu, v roce 1926 konzultorem Posv. Officia. 16. prosince 1935 jej papež Pius XII. kreoval kardinálem-jáhnem diakonie San Nicola in Carcere, roku 1939 mu bylo svěřeno vedeí papežské komise pro Vatikánský stát, od roku 1941 byl kardinálem vrchním penitenciářem. V roce 1940, když jeruzalémský patriarcha Barlassina přestával mít možnost komunikovat s Řádem Božího hrobu, se stal protektorem Řádu. Po Barlassinově smrti pracoval na reformě Řádu Božího hrobu a v roce 1949, po vydání nového řádového Statutu, se stal jeho prvním kardinálem-velmistrem. Byl zároveň komendatárním velkopřevorem římského velkopřevorství Maltézského řádu a zřejmě zamýšlel oba řády spojit.

Po volbě papeže Jana XXIII. jej jako kardinál-protojáhen korunoval na papeže. Byl také posledním kardinálem, který nepřijal biskupské svěcení, před tím, než Jan XXIII. vydal roku 1962 nařízení, že všichni kardinálové mají přijmout biskupské svěcení (následně se jedná pouze o výjimky z tohoto pravidla). Zemřel 3. srpna 1961 ve Vatikánu a je pohřben v řádovém kostele sv. Onufria na Janikulu.

Back To Top