skip to Main Content

kardinál Canali

Nicola kardinál Canali
protektor Řádu Božího hrobu (1940–1949)
velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1949–1961)

Nicola Canali (6. VI. 1874, Rieti – 3. VIII. 1961, Vatikán) přijal po studiích v roce 1900 kněžské svěcení, a pak začal pracovat ve vatikánském Státním sekretariátu. V letech 1903–1908 byl osobním sekretářem kardinála Raffaela Merry del Vala, pak se stal substitutem Státního sekretariátu, v roce 1926 konzultorem Posv. Officia. 16. prosince 1935 jej papež Pius XII. kreoval kardinálem-jáhnem diakonie San Nicola in Carcere, roku 1939 mu bylo svěřeno vedeí papežské komise pro Vatikánský stát, od roku 1941 byl kardinálem vrchním penitenciářem. V roce 1940, když jeruzalémský patriarcha Barlassina přestával mít možnost komunikovat s Řádem Božího hrobu, se stal protektorem Řádu. Po Barlassinově smrti pracoval na reformě Řádu Božího hrobu a v roce 1949, po vydání nového řádového Statutu, se stal jeho prvním kardinálem-velmistrem. Byl zároveň komendatárním velkopřevorem římského velkopřevorství Maltézského řádu a zřejmě zamýšlel oba řády spojit.

Po volbě papeže Jana XXIII. jej jako kardinál-protojáhen korunoval na papeže. Zemřel 3. srpna 1961 ve Vatikánu a je pohřben v řádovém kostele sv. Onufria na Janikulu.

Back To Top