Skip to content

Poselství velmistra Řádu Božího hrobu na začátku léta 2019

Byli jsme obnoveni hojností milosti přijaté v průběhu doby postní a velikonoční. Nyní nás liturgie přivádí zpět do „mezidobí“ a z Jeruzaléma nás přivádí do Galileje, abychom naslouchali volání k učednictví.

V Horském kázání nás Ježíš zve k tomu, abychom žili stejný život, jaký prožíval on sám. Když čteme Matoušovo evangelium od páté do sedmé kapitoly, nacházíme v něm Ježíšův portrét. Portrét, který by chtěl prostřednictvím milosti nakreslit v každém z nás! Kázání začíná Blahoslavenstvími, jež jsou DNA křesťanského života; a řada učení i pokynů v tomto kázání je pro nás výzvou, kterou mohou považovat za uskutečnitelnou v životě pouze svatí, a to prostřednictvím každodenní milosti Boží.

Slavení investitur a oblastních setkání místodržitelů jsou pro mne svědectvím o bohatém a hlubokém vztahu našeho řádu k Bohu a jeho nasazení pro dobré dílo ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi. Doufejme, že v těchto letních dnech se náš každodenní rytmus zpomalí a umožní nám několik okamžiků duchovní obnovy.

Možná bychom mohli do seznamu své letní četby zařadit i několik minut denně s Novým zákonem a krátkou meditaci o Horském kázání, které by pomohlo naší modlitbě.

Edwin kardinál O’Brien

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top