Skip to content

Úvaha velmistra Edwina kardinála O´Briena k mimořádnému misijnímu měsíci, říjen 2019

Před dvěma lety papež František vyhlásil na říjen roku 2019 mimořádný misijní měsíc, jehož cílem je prohloubit výrazné vědomí o misii ad gentes, která se obrací k nevěřícím a zapojit všechny věřící s obnovenou horlivostí do misionářské proměny pastoračních aktivit Církve. Zcela prostě jde o poslušnou odpověď na slova, jimiž se Kristus loučil se svými učedníky: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15; srv. Mt 28,19).

Papež dlouze citoval dokumenty II. Vatikánského koncilu a definoval tento závazek jako „podstatný úkol“ Církve, která je „svou povahou misionářská“ a jako zodpovědnost každého věřícího. Říká, že tento úkol je stále obrovský, protože – a zde odkazuje na sv. Jana Pavla II. – misie ještě vůbec není u konce, a ve skutečnosti je teprve na samém začátku.

Jak bychom mohli vymezit dnešní výzvy evangelizaci dnešního světa?

  1. Existuje rostoucí a globální „křesťanofobie“. Respektované výzkumné centrum Pew Research Center (PRC) nedávno konstatovalo, že křesťané jsou „věřící, kteří jsou nejvíce na mušce“ mezi 80% světové populace (6,6 miliard), která žije v zemích utlačujících náboženství (jde přesně o 144 zemí). Vyvolalo to silnou vlnu uprchlíků na útěku před mučením a masakry, a to dokonce i v zemích, které jsou „spojenci“ západních demokratických národů.
  2. Jak nám řekl papež František v projevu na závěr Konzulty v minulém roce, „vedle mučednictví krve existuje však i jejich ‚bílé mučednictví′, jako například to, které zakoušíme i v demokratických zemích, když je omezována náboženská svoboda.“ Mohli bychom zde citovat rostoucí počet případů těch, kdo zastávají nauku Církve o manželství a rodinném životě a kterým je vyhrožováno jak právními postihy, tak nenávistnými projevy.
  3. Konečně letošní Papežská ročenka (Annuario Pontificio) nám sděluje, že Církev roste takřka ve všech částech světa. V letech 2016–2018 jsme však zaznamenali pokles katolíků v Evropě o 240.000. Další nedávné průzkumy ukazují, že v Severní Americe asi 33% mladých mezi 21 a 29 roky (v drtivé většině křesťané) se považuje za nenáboženské. Je zde výrazná nutnost „re-evangelizace“.

Máme tedy před sebou velmi rozsáhlou a nesourodou krajinu. Tento obraz by pro nás mohl být i depresivní, kdybychom neměli Pánův příslib před jeho odchodem: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa.“ Po členy Řádu představují naši jistotu povolání k osobní modlitbě, ke svatosti, k formaci, a také slavnostní závazek hájit a rozvíjet víru ve Svaté zemi: to je naše odpověď na výzvu zakončující projev papeže Františka na závěr Konzulty.

Papež se odvolal na naši úctu k Marii, kterou vzýváme jako Královnu Svaté země a Pomocnici pronásledovaných křesťanů a vyzval nás: „Společně vzývejme péči Marie o církev ve Svaté zemi a obecněji na celém Blízkém východě, a prosme o její zvláštní přímluvu za ty, jejichž život a svoboda jsou v nebezpečí.“

Edwin kardinál O’Brien

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top