Skip to content

Velikonoční poselství Velmistra Řádu Božího hrobu 2019

I katolíci, kteří věří již dlouho, často zanedbávají význam pravd naší víry, jako jsou:

  • sedm svátostí a centrální role mše sv.;
  • skutečná přítomnost Krista v Eucharistii a velké privilegium eucharistické adorace;
  • role učitelského úřadu církve pod vedením římského biskupa a biskupů, kteří jsou s ním ve společenství;
  • úloha blahoslavené Matky Boží v Církvi;
  • duchovní hodnota utrpení;
  • účast na společenství svatých: přímluva světců i hodnota modlitby za bližního a za duše v očistci.

Těmto i mnoha dalším pravdám víry implicitně dáváme svůj souhlas, když každou neděli recitujeme nicejsko-konstantinopolské vyznání víry. Americká profesorka filosofie Ronda Chervinová to komentuje:

„Dogma je důkazem neměnné Boží lásky k nám. Je krystalizací všech pravd božské lásky, které nám byly doposud zjeveny; ohnivé vidění pravdy, seslané Duchem Svatým prorokům, učedníkům, evangelistům, které se nakonec stalo slovem ve vyjádřeních papeže a koncilů.“

Pravdy naší víry jsou prozřetelnostními dary pro naši cestu k věčnému cíli. Nikdy se ke katolickým dogmatům nemůžeme stavět jen apologeticky, musíme prohlubovat naše pochopení nauky Katechismu katolické církve, abychom rostli duchovně i intelektuálně.

Tyto pravdy jsou nesmírně důležité, ale ztrácejí svůj význam před základní otázkou věčného života. „Jakým způsobem Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání vytváří rozdíl v mé existenci?“

Jak jasná a přesvědčivá bude moje odpověď členky nebo člena Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského?

Edwin kardinál O’Brien

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top