Skip to content

V této době se střetáváme s každoroční výzvou. Co budu v této postní době dělat, jaké si dám předsevzetí? Žalmista nám dává radu: „nebažím po velkých věcech, které nad mou sílu jsou“ (Ž 131/130, 1). Papež František nám připomíná, že Ježíš chtěl po svých apoštolech, aby věnovali pozornost detailům, drobným detailům:

 • že během oslavy již dochází víno,
 • postřehnout, že chybí jedna ovce z celého stáda,
 • věnovat pozornost vdově, která obětovala dvě drobné mince,
 • ponechat stranou olej pro lampy, pro případ, že ženich přijde později,
 • zjistit mezi posluchači, kolik mají chlebů.

Nejsme povoláni k tomu, abychom každodenně dělali věci velkého významu, máme dělat i věci prosté, ale myslet při nich na Ježíše. Mohu vám nabídnout několik příkladů:

 • deset minut absolutního ticha každý den: „zmlkněte a uznejte, že já jsem Bůh“ (Ž 45/46,11);
 • návštěvy Nejsvětější Svátosti, klidně i velmi krátké;
 • věnovat v modlitbě pozornost kráse Boží v přírodě;
 • oprášit Nový zákon;
 • nedělní mše sv.: přečíst si znovu čtení doma, přijít do kostela 10 minut před začátkem bohoslužby;
 • každodenní modlitba: znamení kříže, Otčenáš atd. – recitovat s hlubší pozorností a rozvahou;
 • nějakým způsobem pomoct chudému nebo osamocenému člověku;
 • Máte doma posvátné předměty (kříže, obrazy, sošky)? Uvědomte si s opravdovou zbožností pokaždé, když se na ně podíváte, co představují;
 • Každodenní modlitba s manželem/manželskou a celou rodinou (např. růženec v rodině?);
 • snažit se uzdravit obtížný vztah, který se týká buď vás samotných, nebo i druhých;
 • každodenně se modlit za ty členy řádu, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích.

Určitě nebudete tyto věci zvládat každý den: vyberte si jednu nebo dvě, krůček po krůčku, a určitě najdete i další, které budou vhodné pro váš každodenní rytmus.

Svatý Anselm nám dává následující radu:

„Bezvýznamný člověče, na okamžik se vzdal od tvých každodenních záležitostí, odstup na okamžik od svých rozbouřených myšlenek. Odpoutej se od věcí, které tě vnitřně zaměstnávají, starej se méně o své povinnosti a své úkoly. Dej trochu času Bohu a na okamžik spočiň v Něm.“

Přeji všem dobrou pouť dobou postní!

Edwin kardinál O’Brien

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top