Skip to content

Požehnané velikonoce!

Členky a členové Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přejí všem lidem dobré vůle požehnané a poklidné prožití velikonočních svátků! K jejich prožití v řádovém duchu Vás může inspirovat velikonoční meditace…

Pokračovat ve čtení

Požehnané vánoční svátky!

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem přístelům, příznivcům, dobrodincům i všem lidem dobré vůle pokojné a požehnané svátky Kristova narození. Obraz dítěte narozeného v Betlémě je…

Pokračovat ve čtení
Back To Top