skip to Main Content

Velkopáteční křížová cesta (pandemie 2020)

Pro modlitbu Velkého pátku připravila Rada vemistra pro všechny členy Řádu text modlitby křížové cesty, která byla napsána se zvláštním zřetelem na situaci pandemie koronaviru. Rytíři a dámy mohou text využít pro meditaci o Umučení Páně na Velký pátek a sjednotit se tak se všemi členy řádu v této mimořádné době, kdy se můžeme cítit izolovaní a osamocení. „Zůstáváme s vámi spojeni duchovně na naší společné cestě k velikonočnímu ránu,“ píše ve své zprávě řádový mluvčí François Vayne.

Velkopáteční Křížová Cesta (pandemie 2020)
Back To Top