skip to Main Content

Svátek sv. Pia X.

21. srpna slaví Církev i Řád Božího hrobu svátek sv. Pia X., který byl jm. i velmistrem a reformátorem Řádu Božího hrobu. Z rozhodnutí papeže mohou v tento den získat rytíři a dámy Božího hrobu plnomocné odpustky, když složí nebo obnoví svůj slib, že budou věrně zachovávat řádový Statut (i neveřejně) a při splnění obvyklých podmínek pro získání odpustků (dekret Apoštolské penitenciárie ze dne 23. září 1967).

Svátek Sv. Pia X.
Back To Top