skip to Main Content

Setkání české magistrální delegace na zámku v Dobromilicích

Dne 26. června 2020 se uskutečnilo setkání České magistrální delegace na zámku v Dobromilicích. Započalo mší svatou, kterou sloužil velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během mše svaté proběhlo i požehnání zámecké soukromé kaple a uložení ostatků sv. Jana Sarkandera. Při mši svaté se přítomní také modlili za nedávno zesnulého spb. Jiřího Bureše, iniciátora obnovy dobromilického zámku a zřízení kaple. Po mši svaté následovala schůze České magistrální delegace, při které se představili čtyři noví žadatelé o vstup do Řádu. Sbírka na pomoc Svaté zemi v situaci humanitární krize, kterou na začátku května 2020 vyhlásil velmistr kardinál Filoni a pro niž byl Radou velmistra zřízen zvláštní fond, vynesla v České magistrální delegaci 60.500,- Kč, které byly zaslány na účet Rady velmistra. Za přítomnosti hostitelů, členů rodiny Burešovy, a dalších přítomných vystoupil doc. Jan Král z brněnské JAMU, společně s některými členy rodiny Burešovy (z nejmladší generace) na improvizovaném koncertu skladeb na přání přítomných. Poté setkání ukončil velkopřevor Mons. Jan Graubner slovy díků a požehnáním.

Back To Top