skip to Main Content

Prohlášení patriarchů ve Svaté zemi k „Deal of Century“

Po podrobném prozkoumání mírového plánu Spojených Států Amerických pro Blízký východ, známého také jako „Deal od Century“ (Dohoda století) a poté, co jsme zkoumali reakce všech zúčastněných stran, my, patriarchové a hlavy církví ve Svaté zemi, potvrzujeme naši pevnou vůli dojít ke spravedlivému a všeobecnému míru na Blízkém východě, založeném na mezinárodní legitimitě a příslušných rezolucích Organizace Spojených národů, který zaručí bezpečnost, mír, svobodu a důstojnost všech národů této oblasti.

Americký plán, který byl včera vyhlášen v Bílém domě za přítomnosti Izraelců a za nepřítomnosti Palestinců, je pro nás příležitostí k výzvě americké administrativě i k mezinárodní komunitě, aby se opřely o vizi dvou států a rozvíjely ji v souladu s mezinárodní legitimitou, aby otevřely kanál politické komunikace s Organizací pro osvobození Palestiny, jediným mezinárodně uznaným představitelem palestinského lidu, aby jeho legitimní národnostní touhy byly také uspokojeny v rámci globálního a trvalého mírového plánu, který musí být přijat všemi dotčenými stranami. Co se týká Jeruzaléma, odkazujeme znovu na naše prohlášení adresované prezidentu Donaldu Trumpovi dne 6. prosince 2017 a připomínáme náš pohled na svaté město, které bude otevřeno a sdíleno dvěma národy, palestinským a izraelským, a třemi monoteistickými náboženstvími, i to, že stvrzujeme naši podporu hašemitské (jordánské) ochraně svatých míst. Zmrtvýchvstání našeho Pána v Jeruzalémě nám všem připomíná oběti, které byly přineseny pro zajištění spravedlnosti a pokoje ve Svaté zemi.

Vyzýváme také všechny palestinské politické strany, frakce a jejich vůdce, aby se sešli a diskutovali o všech sporech a dokončili tak budování státu na základě plurality a demokratických hodnot.

Jeruzalém, 30. ledna 2020.

Patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě

+ Patriarcha Theophilos III., řecký pravoslavná patriarchát
+ Patriarcha Nourhan Manougian, Arménský pravoslavný apoštolský patriarchát
+ Mons. Pierbattista Pizzaballa, Apoštolský administrátor, Latinský patriarchát
Fra Francesco Patton, ofm, kustod Svaté země
+ Arcibiskup Anba Antonious, Pravoslavný koptský patriarchát, Jeruzalém
+ Arcibiskup Gabriel Daho, Syrský pravoslavný patriarchát
+ Arcibiskup Aba Embakob, Etiopský pravoslavný patriarchát
+ Arcibiskup Yaser Ayyash, Katolický řecko-melchitský patriarchát
+ Arcibiskup Mussa El-Hage, Patriarchální exarchát maronitů
+ Arcibiskup Suheil Dawani, Episkopální církev v Jeruzalémě a na středním Východě
+ Biskup Ibrahim Sani Azar, Evangelická luterská církev Jordánska a Svaté země
+ Biskup Pierre Malki, Syrský katolický patriarchální exarchát
+ Ctihodný Krikor-Okosdinos Coussa, Arménský katolický patriarchální exarchát

Prohlášení Patriarchů Ve Svaté Zemi K „Deal Of Century“
Back To Top